Aktuální webovou prezentaci skautského okresu Praha 10 naleznete pod odkazem: https://praha10.skauting.cz/.