Dotace

Vyhláška 2012/01 k příspěvkům na zahraniční akce

30.01.2013 16:34
  Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, použití a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka v Okresu Praha 10, na zahraniční akce. Termín pro odevzdání zádostí je 31.leden příslušného roku.  Vyhláška k zahraničním akcím Praha 10.pdf (148,1 kB)

Dotace MŠMT 2010

28.06.2010 13:47
Pravidla pro rozdělování, použití a vyúčtování dotací organizačních jednotek Junáka v Okresu Praha 10, obdržených od ústředí Junáka v rámci dotací junáckým krajům, upravuje vyhláška 2010/01 k dotacím Okresu Praha 10. Vyhláška k dotacím 2010 ORJ Praha 10.pdf (142,5 kB) Po přijetí rozhodnutí o...

Informace o grantech MHMP vypsaných pro rok 2009

05.10.2008 15:12
Informace o grantech MHMP vypsaných pro rok 2009 1/ projekty je potřeba předat Rumpálovi ve 2 vyhotoveních se všemi přílohami pro MHMP a jedno paré bez příloh pro PRJ.   2/ termín pro předání projektů je nejpozději do úterý 30.9.2008   3/Doklad o právní subjektivitě, kopii o zřízení...
TOPlist