Informace o grantech MHMP vypsaných pro rok 2009

05.10.2008 15:12

Informace o grantech MHMP vypsaných pro rok 2009

1/ projekty je potřeba předat Rumpálovi ve 2 vyhotoveních se všemi přílohami pro MHMP a jedno paré bez příloh pro PRJ.
 


2/ termín pro předání projektů je nejpozději do úterý 30.9.2008
 


3/Doklad o právní subjektivitě, kopii o zřízení bank. účtu, doklad o oprávnění jednat přikládá PRJ nikoliv střediska - tímto se nezatěžujte! Rovněž nevyplňujete souhrnný informační list! Jen formuláře na vaše projekty.
 


4/ Formuláře na projekty jsou nové, jiné. Liší se od letošního roku. Použijte určitě tyto nové - nekopírujte loňské. Rubriky, kolonky k vyplnění se sice nemění, ale papíry nám narostou. Dřív se projekt vešel na jednu-dvě stránky formuláře MHMP, dnes má formulář stránky 3.
 


5/ Je vypsáno 6 grantů - my se tradičně držíme 1 (klubovny), 2 (výpravy a LT), 3 (akce pro veřejnost). Grant číslo 3 je zadáním dosti podobný novému grantu č. 5 (akce pro širokou veřejnost - no nevím, raději bych zůstal u toho č. 3). Grant č. 6 - zahraničí - nemůže být využit jen na pobytové či výměnné akce, takže jej asi také nevyužijeme.
 


6/ Pročtětě si formuláře a pokyny k jednotl. grantům. U kluboven nezapomnete doložit platné nájemní smlouvy a příp. výpočtové listy na platbu nájmu, služeb, nebo okopírovat faktury za teplo, plyn, vodu, elektřinu atd. Limit na opravy je 50 000 Kč. U grantu č. 2 je počet účastníků nezměněn, minim. 8 osob do 26 let na akci. Další podrobnosti - viz pokyny MHMP - kolik lze čerpat na osobu, na jak dlouhé akce se grant vztahuje atd.
 


Jinak lze řící, že kromě "grafické" změny ve formulářích není pro zpracování nových projektů pro rok 2009 výraznějších změn od dosud zavedené praxe.

dokumenty jsou v příloze
 

Zpět
Zpět
TOPlist