Zápis z jednání ORJ konané 6.3.2014

10.03.2014 23:17
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 6. 3. 2014


Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík (92. ORK), Pacák (20.)
Pechoušek–Napoleon (35., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Matoušek–
Akela (35.)

Omluveni: Váňa–Iron (35., místopředseda), Vlček (20., VS)
Nepřítomni: Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z toho 6 s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
V bodě 5 má být „. . účetní doklady za rok 2013ÿ. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Odevzdat zpráv o činnosti revizních komisí středisek za rok 2012 a 2013. Trvá.
– Najít koordinátora obvodního setkání pro zajištění zázemí akce. Trvá.
– Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Br.
Adámek požádal PRJ, zda by mohla převzít supervizi nad rušení 62. stř. Účetnictví ještě nebylo předáno.
– Doplnit do SkautIS kvalifikaci pro vedoucí 26. oddílu 20. střediska. Trvá.
– Ostatní úkoly byly splněny.

4. [Zprávy předsedy]
– PRJ bude rozdělovat dotace podle stejného klíče jako ústředí. ORJ Praha 10 použije také stejná kriteria.
– Br. Pelcl podal informaci o skautských energiích.
– V Praze je registrováno 5740 skautů, v celé republice 50453.
– Stále ještě běží hlasování o nejhezčí brděnku.
– Byla prezentována pozvánka na akci Fontikulus.
– Příprava obvodního setkání. K e-mailu br. Váni:
• K bodu 1) Materiál pro ZVaS z klubovny Brechtova. Přípravný tým si ho musí zkontrolovat a doplnit, odvoz
bude zajištěn.
• K bod 2) Kancelářské potřeby jsou k dispozici, odvezou se s ostatním materiálem.
• Termín 10. 3. 2014 se pro schůzku přípravného týmu setkání nehodí, protože některá střediska mají střediskové
rady a koordinátoři za střediska ještě nejsou jmenování. ORJ stanovila termín na 17. 3. 2014 od 1900 hod.
v klubovně v Brechtově. Střediskoví vůdci nahlásí prostřednictvím obvodní konference jména koordinátorů
programů. Koordinátoři na schůzce předloží požadavky na rozpočet za svoji kapitolu.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Pechoušek – odevzdal vyúčtování Mikulášského putování. ORJ žádá hospodářku, aby částku 3000,- Kč, která
byla schválena již v minulém roce, zaslala na účet střediska.
Hospodářka – (Informaci předal br. Mašín) Příspěvky na účet ORJ odeslala všechna střediska, ORJ již odeslala
příspěvky na účet PRJ.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 92. – Proběhla e-mailová diskuse ohledně využívání klubovny v Brechtově. K problému bude svolána schůzka.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 10. 4. 2014 od 1900 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zpráv o činnosti revizních komisí středisek za rok 2012. 2013. Ses. Tichá rozeslala vzor zprávy. Termín
31. 5. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.

2. Najít koordinátora obvodního setkání pro zajištění zázemí akce. Termín 6. 2. 2014. Zodpovídají všichni členové
ORJ, včetně vedoucích středisek. Trvá.

3. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín
28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.

4. Doplnit do SkautIS kvalifikaci pro vedoucí 26. oddílu 20. střediska. Termín 15. 2. 2014. Zodpovídá vedoucí střediska.

5. Vložit do SkautIS funkci zpravodaje OS pro br. Matouška. Termín. 10. 4. 2014. Zodpovídá br. Adámek.

6. Odeslat částku 3000,- Kč na účet 35. střediska. Termín 30. 3. 2014. Zodpovídá hospodářka ORJ.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


140306.pdf (35859)

Zpět
TOPlist