Zápis ze schůze ORJ, konané 6.12.2012

10.12.2012 00:12
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 6. 12. 2012

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS),
Kurz–Shorty (92., člen), Tichá–Hrošík(92. ORK), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Kuberová–Veverka (92.,
VS), Tesař–Lišák (96., VS), Matoušek–Akela (35.)

Omluveni: Dumek (50., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS)

Nepřítomni: Herna–Dlouhán (35., zpr. OS), Batelka (62., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z 8 toho s právem hlasovat z 13, ORJ je
usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu] – V seznamu přítomných byl br. Dumek uveden jako ZVS, zastává však funkci VS. Br. Batelka
se schůze nezúčastnil. Jinak byl zápis schválen bez dalších připomínek.

3. [Kontrola úkolů] – Střediska formuláře s vyúčtováním dotací MŠMT odevzdala. – Br. Váňovi byli nahlášeni
zástupci tří středisek, další byl nahlášen během schůze.

4. [Zprávy předsedy] – Bylo rozděleno navýšení dotace střediskům. Nyní se čeká na konečné schválení formulářů
od PRK. Střediska nyní odevzdají formuláře v papírové podobě. Formuláře odevzdala střediska 35., 92., 96., a 100.
Ostatní střediska odevzdají papírové formuláře br. Adámkovi nejpozději do 15. 12. 2012.
– Posílený vlak na Zimní přechod Brd odjíždí v 8.59 hod. z nádraží Praha-Vršovice.
– Byl schválen rozpočet PRJ.
– Betlémské světlo se bude předávat v katedrále 22. 12. 2012 v 15 hod. Primátor se zúčastní předávání v 17 hod.
na Václavském náměstí. 22. 12. 2012 bude po Praze jezdit tramvaj s Betlémským světlem.
– Granty magistrátu – dotovat se musí všechny akce, které byly uvedeny v projektu. Většina středisek při ORJ
Praha 10 nemůže odevzdat vyúčtování do 15. 12. 2012, protože se akce uskuteční ještě po tomto termínu. Vyúčtování
se odevzdává opět 1x papírově a elektronicky na e-mailovou adresu ORJ. Na webu PRJ bude zveřejněn podrobný
návod. Oprava po skončení schůze. Informace o termíny byla chybná, vyúčtování stačí odevzdat do 10. 1. 2013.
– Pokyn k registraci je na webu. Doporučuje se do SkautIS vložit i fotografie, aby mohly být vystaveny průkazy.
Studenti, kteří do SkautIS vloží potvrzení o studiu budou moct průkaz využívat i jako studentský.
– 35. stř. se nabídlo obstarat stánek Betlémského světla na náměstí Míru. Stánek bude stát 22. 12. 2012 od od 12
do 16 hod. Br. Adámek uvítá pomoc od kohokoliv, stačí poslat e-mail nebo zatelefonovat.
– ORJ Praha 10 pořádá spolu s ORJ Praha 7 pražské kolo Svojsíkova závodu. Br. Adámek se domluví na způsobu
spolupráce.
– Revize hospodaření 62. střediska doposud neproběhla.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – zástupce do přípravného týmu obvodního setkání a závodu dodala zatím čtyři střediska. Je zamluvena
základna v Malé Hraštici a jedná se o základně Děd u Rožmitálu pod Třemšínem. Většina přítomný souhlasí se
základnou Děd. Br. Váňa zruší rezervaci v Malé Hraštici.
Tajemník – výkonná rada již vyhlásila konkurs na pořádání valného sněmu. Je tedy nejvyšší čas začít hledat
kandidáty do funkcí na všech úrovních od středisek až po ústřední orgány, abychom mohli připravit kandidátky do
voleb s dostatečným předstihem.
– Na příští schůzi ORJ by střediska měla předložit žádosti o výjimky z registrace, které má schvalovat ORJ, abychom
je stihli schválit ještě před uzavřením registrace středisek (31. 1. 2013).
Hospodářka – (informaci předal br. Adámek) doklady k proplacení je potřeba odevzdat nejpozději na lednové
radě ORJ, aby je hospodářka stačila zaúčtovat.
Br. Kurz – připravuje se ČK pod hlavičkou ORJ Praha 6. Proběhne ve dvou víkendech, jeden z nich bude prodloužený
během velikonoc. Kapacita kurzu je 28 lidí. Informace budou na Křižovatce.
– Zúčastnil se Mikulášského semináře. Většina účastníků byla okolo 20ti let a mladší. Pro tuto kategorii je to
přínosná akce.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 20. – Br. Vlčkovi se narodila dcera. ORJ br. Vlčkovi blahopřeje.
stř. 35. – Uspořádali Mikulášské putování. Zúčastnilo se asi 250 osob, z toho asi 120 dětí.
stř. 92. – doporučuje večery pořádané Vizí skautingu. Jsou na ně zvány zajímavé osobnosti. Diskuse jsou vhodné
pro dospělé nebo pro R&R.
stř. 96. – Uspořádali střediskovou akademii. Prosí o zjednodušení e-mailové komunikace v rámci ORJ, například
neodpovídat na vše do konference. Prosí o zřízení kalendáře termínů na webu ORJ.

7. [Různé] – Příští schůze ORJ se uskuteční 10. 1. 2013 od 1900 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Jmenovat členy komise pro přípravu obvodního setkání a Svojsíkova závodu. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín
30. 11. 2012.
2. Odevzdat vyúčtování grantů MHMP. Termín 10. 1. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek.
3. Zrušit rezervaci základny Malá Hraštice. Termín 31. 12. 2012. Zodpovídá br. Váňa.
4. Domluvit spolupráci s ORJ Praha 7 na organizaci pražského kola Svojsíkova závodu. Termín 10. 1. 2013. Zodpovídá
br. Adámek.
5. Zajistit provedení revize hospodaření rušeného 62. střediska. Termín 15. 1. 2013. Zodpovídá br. Adámek.
6. Odevzdat účtenky do hospodaření ORJ. Termín 10. 1. 2013. Zodpovídají ti, kdo paragony mají.
7. Připravit výjimky z registrace, aby je mohla projednat ORJ na schůzi 10. 1. 2013. Termín 10. 1. 2013. Zodpovídají
vedoucí středisek.
8. Zpracovat a odevzdat registraci za střediska. Termín 31. 1. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek.
9. Připravit žádosti o výjimky z registrace. Termín 10. 1. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

121206.pdf (44217)

Zpět
TOPlist