Zápis ze schůze ORJ, konané 10. 11. 2011

11.11.2011 20:40
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 10. 11. 2011

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz-Shorty (92., člen), Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Tichá-Hrošík(92. ORK), Vlček (20., VS), Pechoušek-Napoleon (35., VS) Batelka (62., VS), Bican-Kvang (77., VS), Kuberová-Veverka (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Matoušek-Akela (35.)

Omluveni: Dumek (50., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS),

Nepřítomni: Váňa-Iron (35., místopředseda),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 12, z toho 10 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek. Ses Kuberová upozorňuje, že jí nechodí e-maily se zápisy .Br. Mašín zjedná nápravu.
 3. [Kontrola úkolů] Všechny úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - Br. Adámek musí odevzdat vyúčtování dotací MŠMT na PRJ do 5. 12. 2011. Střediska doručí podepsané, zrevidované a orazítkované vyúčtování dotací br. Adámkovi do 30. 11. 2011. Elektronicky je potřeba dotace zaslat na e-mailovou adresu do 20. 11. 2011
  - Br. Adámek prosí střediska o pomoc s organizací akce Betlémské světlo. Akce se uskuteční na náměstí Míru. Zájemci nechť se ozvou na e-mail ORJ nebo na e-mail br. Adámka.
  - ORJ schvaluje registrační příspěvek pro ORJ ve výši 50, Kč na osobu. Celková částka odvodu na vyšší složky tak činí 340,- Kč, resp. 300,- Kč bez časopisů. Poplatek za STS je 250,- Kč.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Zpravodaj OS - Oldskauti zúčastnili se náboru 35. stř.
  - Br. Herna se účastnil semináře OS. Kmeny dospělých R&R nyní organizačně spadají pod kmen dospělých. Jejich činnost to však nijak neovlivní.
  - Příští rok se opět uskuteční jamboree kmene OS.
  - Prosí, aby se mu ozvaly jednotlivé kluby OS registrované pod ORJ Praha 10.
  Tajemník - doporučuje aby se střediska začala připravovat na registraci již nyní. Je vhodné doplnit nové členy do SkautIS již teď, aby se mohly včas vyřešit případné přestupy členů mezi jednotkami či obnovení jejich členství. K tomu je možné využít bezpečnostního kódu nebo je potřeba požádat administrátory. Br. Adámek apeluje na střediska, aby u všech činovníků byly vyplněny kontakty.
  Br. Kurz - 21.-23. 10 .2011 se uskutečnil první výjezd rádcovského kursu. Víkend byl zaměřen na psychologii rádce. Další výjezd se uskuteční 25.-27. 11. 2011. Organizátoři žádají ORJ o příspěvek na akci.
  - ORJ schvaluje příspěvek na kurs ve výši 5000,- Kč.
  - 25. 11. 2011 se uskuteční hra v Praze a organizátoři žádají o pomoc s její organizací. Porada ke kurzu se koná 21. 11. 2011 v 19.15 hod. v klubovně 96. stř. v Taškentské.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - Žádné zprávy.
  stř. 35. - Zbavily se drahé klubovny a mají již nový sklad.
  stř. 62. - 25. 11. 2011 od 18$^{ 00}$ hod. se uskuteční střediskový sněm v klubovně ve Vinohradské 98. Dětem bude nabídnut přechod do 93. střediska. Jedná se o cca 15 dětí. Majetek bude převeden na 93. středisko, tj. zánik střediska bude proveden spojením s 93. střediskem.
  stř. 77. - Br. Bican upozorňuje na Mikulášský závod Prahou.
  - V rámci skautského století se v klubovně střediska uskutečnila beseda s účastníkem třetího odboje br. Lukšíčkem-Rysem.
  stř. 92. - Rekonstruují klubovnu.
  stř. 93. - Žádné zprávy.
  stř. 100. - Středisko uspořádalo střediskový sraz. 148. oddíl uspořádal akci během podzimních prázdnin na chalupě v Krkonoších. Na začátek prosince chystá střediskovou besídku.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 12. 2011 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Dokončení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011. Trvá.
 2. Zadat do SkautIS údaje o táborech. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 11. 2011.
 3. Odevzdat vyúčtování MŠMT. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 20. 11. 2011.
 4. Aktivovat br. Hernovi-Dlouhánovi roli aktivní člen ORJ ve SkuatIS, aby mohl přistupvat k datů o OS klubech v rámci ORJ.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/

Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 

111110.pdf (34,8 kB) 

Zpět
TOPlist