Zápis ze schůze ORJ, konané 10.3.2011

17.03.2011 18:35
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 10. 3. 2011

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Váňa-Iron (35., VS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Vlček (20., VS), Pechoušek (35., VS) Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Bican (77., VS), Kuberová (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Matoušek-Akela (35.), Vodáček (96.)

Omluveni: Kurz-Shorty (92., člen), Tesař-Lišák (96., VS)

Nepřítomni: Herna-Dlouhán (35., zpr. OS),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 12, z toho 10 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Adresář ORJ byl vytvořen a rozeslán členům ORJ.
  - Inventura za rok 2008 je hotová, za roky 2009 a 2010 se zpracovává.
  - Střediska, která neodevzdala zprávy RK za roky 2008 a 2009, je odevzdají neodkladně Termín pro odevzdání zpráv za rok 2010 je 31. 3. 2011.
  - Příprava plánu akcí - trvá.
  - Ostatní úkoly byly splněny.
 4. [Zprávy předsedy] - Budou vylosovány okresy, které budou zrevidován ze strany pražské RK.
  - Připravuje se kurs pro hospodáře.
  - Zpravodajka pro rovery bude oslovovat roverské kmeny. Pokud někde funguje roverský kmen, jehož není ze Skautisu zřejmá, pošle kontakt Rumpálovi.
  - 22. 4. 2011 se uskuteční akce Vyrůst mezi stromy. Informace budou rozeslány.
  - Bambiriáda se letos uskuteční 26.-29. 5. 2011 na Vítězném náměstí. Zájemci na spolupráci při organisaci se mohou hlásit br. Adámkovi.
  - 28. 1. 2012 se uskuteční Zimní přechod Brd.
  - Je možné posílat přihlášky na Květinový den.
  - Ke stoletému výročí českého skautingu budou vydány pamětní mince.
  - Do 15. 4. 2011 je potřeba do Skautisu zadat hospodářské výkazy.
  - Ve Skautisu je již založena registrace po termínu pro lidi, který se nestačili registrovat v řádném termínu a již byli registrováni dříve.
  - Výjimky z registrace - ORJ schvaluje výjimku z kvalifikace vedení oddílů 50. střediska pro rok 2011. Středisko zajistí kvalifikovaně vedení oddílů do konce roku 2011.
  - 62. stř. nemá zástupce vedoucích oddílů - zástupci hostují, zároveň vedou jiný oddíl. ORJ schvaluje výjimku. Středisko do konce roku 2011 zjedná nápravu.
  - Klubovna v Brechtově je k disposici pro činnost oddílů. Zájem předběžně projevuje 93. středisko.
  - Ses. Strnadová stahuje svoji kandidaturu do náčelnictva kvůli konfliktu zájmů (práce v ústředí).
  - Br. Adámek připravil návrh dotační vyhlášky. ORJ vyhlášku přijala.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Br. Váňa - navrhuje, aby některá střediska zvážila, zda se při příští registraci nespojí.
  - Funguje obvodní konference ORJ10@googlegroups.com.
  - Br. Váňa provedl aktualisaci obvodního webu.
  Tajemník - Připravil a rozeslal adresář ORJ.
  Br. Vodáček - Obvodní setkání se uskuteční 13.-15. 5. 2011 na základně v Malé Hraštici. Organisátoři podali žádost o grant na OÚ Praha 10 a PRJ. Účastnický poplatek bude 200 Kč. Stravování bude společné. Na webu akce jsou dotazníky pro oddíly a potenciální členy týmu. Předběžné přihlášky je potřeba odeslat do 20. 3. 2011.
  OS (informoval br. Matoušek) - OS se zúčastní pochodu Šumavského. V květnu bude setkání u br. Logana-Chocholy. Čtyři oldskauti se chystají na Jamboree ve Švédsku.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - středisko pátrá po své historii. Připravili CD s nasbíranými materiály.
  stř. 35. - během jarních prázdnin byli na horách.
  stř. 62. - pořádají akci během jarních prázdnin.
  stř. 77. - připravují setkání bývalých členů střediska. Chtějí pozvat na besedu plk. Hofrichtera z 311 perutě.
  stř. 92. - účastníkům Růžového boubelu se podařilo uskutečnit projekt v domově důchodců na Jižním městě.
  Uskutečnili výjezdní víkend střediskové rady.
  stř. 93. - registrace na Stín smrti je uzavřena, kvóta akce je naplněna.
  stř. 100. - zástupci vedoucího 148. si doplňují kvalifikaci, na níž středisko udělilo výjimku z registrace.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 7. 4. 2011 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 2. Do 31. 3. 2011 odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008, 2009 a 2010. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 3. Připravit plán akcí na rok 2011. Zodpovídá br. Kurz, Váňa. Termín 31. 3. 2011. Trvá.
 4. Zadat do Skautisu hospodářské výkaz. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 4. 2011.
 5. Odeslat přihlášky na obvodní setkání. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 20. 3. 2011.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

110310.pdf

Zpět
TOPlist