Zápis ze schůze ORJ konané 12.11.2015

15.11.2015 17:28

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 12. 11. 2015

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Matoušek–Akela (35., ZOS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Kurz–Shorty (92., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS)

Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Bican–Kvang (77., VS),

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 7, z toho 7 s právem hlasovat z 12, ORJ není usnášeníschopná, protože br. Matoušek a Kurz se zúčastnily pouze části schůze.

2. [Schválení zápisu]
Br. Váňa a Kurz byli z minulé schůze omluveni. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Úkoly týkající se hospodaření 62. střediska a sestavení týmu pro obvodní setkání trvají.
– Skutečnost táborů doposud nemá uzavřeno středisko 100. a jeden tábor 77. střediska. Je potřeba vše doplnit do neděle 15. 11. 2015.
– Podpora zahraničních akcí bude projednána na této schůzi.
– Ostatní úkoly byly splněny.

4. [Zprávy předsedy]
– Do 27. 11. 2015 je potřeba odevzdat vyúčtování MŠMT. PRJ přidělila ORJ doplatek dotace MŠMT. Dotace bude rozdělena mezi střediska. Pokud některé středisko neprojeví zájem, bude jeho přidělená částka využita ve prospěch ORJ. Informace k vyúčtování je na webu PRJ.
– Br. Adámek žádá o pomoc s organizací Betlémského světla. Br. Pechoušek informoval, že roveři 35. jsou připraveni se zapojit. Má možnost využít dvou lodí, které by mohli přivézt světlo na nábřeží. Obsluha lodí je zajištěna, je potřeba sehnat další lidi na předávání Betlémského světla.
– Organizační tým pro obvodní setkání se zatím nepodařilo sestavit. Br. Pechoušek udělal přehled možných základen: Klášter v Zásmukách, základna v Miletíně, základna Chraštice. U všech těchto základen je ale problém s dopravou. Mohli bychom zatím zamluvit základnu v Měsíčním údolí.
– Schůze se zúčastnili zástupci pouze čtyř středisek. Podpora zahraničních akcí bude projednána na příští schůzi. Proběhla debata, zda podporovat i Intercamp, který se koná v Čechách. Převládá názor, že ano, protože účastnický poplatek je poměrně vysoký.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – fotografie dodala střediska 35., 77. a 93. a dodatečně 50. stř. Ostatní střediska nereagovala.
Br. Mašín – Středisko navrhuje na hlavní rozhodčí a velitele závodu ZVaS ses. Minaříkovou. a br. Voříška. Plánují uspořádat schůzku zástupců středisek registrace na začátku prosince.
Zpravodaj OS – Oldskauti pořádají 14. 11. 2015 výpravu na Okoř.
– Okresní sněm kmene dospělých se musí uskutečnit do 31. 3. 2016. Je potřeba zvolit delegáty na krajský sněm a na nového krajského zpravodaje, dále pak, aby střediska uspořádala střediskové sněmy klubů OS a zvolila delegáty na okresní sněm. ORJ připraví přehled potřebných úkonů pro pořádání sněmů a bude informovat střediska.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35. – Středisko zve na akci Mikulášské putování, které se uskuteční 29. 11. 2015 v Hostivařském lesoparku. Start je od 1300 do 14 30 u centra Zahradní město.
stř. 77. – Středisko zakoupilo stroj na výrobu placek s matricí na placky o průměru 37 mm, je k disposici i matrice na 25 mm.
stř. 92. – Oddíl Camelot nabízí, že připraví program pro skauty na obvodním setkání.
stř. 93. – Ses. Kvízová upozorňuje, že Praha 11 vyhlásila granty na rok 2016.
stř. 100. – 148. oddíl Rys zva na Akademii, která se koná 21. 11. 2015 v ZŠ u Vršovického nádraží od 15:00 hod.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 9. 12. 2015 od 19:00 hod. v klubovně v Přípotoční 19, v Praze 10.

Zapsal: Mašín
Úkoly:
1. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka. Trvá.
2. Sestavit tým pro přípravu obvodního setkání. Zodpovídá celá ORJ. Termín 30. 11. 2015.
3. Odevzdat vyúčtování dotace MŠMT. Termín 27. 11. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek a předseda ORJ.
4. Připravit informace ke sněmům OS. Termín 9. 12. 2015. Zodpovídá br. Adámek.


Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

151112.pdf (36,6 kB)

Zpět
TOPlist