Zápis ze schůze ORJ konané 12.3.2015

07.04.2015 23:28
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 12. 3. 2015


Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík (92. ORK), Matoušek–Akela (35., ZOS), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS)

Nepřítomni: Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z toho 8 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
V zápise byl špatně uveden rok v datu zápisu, má být 2015. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Příprava obvodního setkání běží, minulý týden se uskutečnila schůzka.
– Velitel Svojsíkova závodu bude jmenován po elektronickém hlasování, které proběhne po schůzce k Svojsíkovu závodu.
– Ses. Tichá připravila vyúčtování Intercampu. Podklady neposlalo 50. středisko, částka bude rozdělena mezi střediska, která vyúčtování odevzdala. ORJ pověřuje hospodářku rozeslání příspěvku střediskům: 100. stř. 1 945 Kč, 77. stř. 1 667 Kč a 92. stř. 4 723 Kč.
– Ostatní úkoly trvají.

4. [Zprávy předsedy]
– Na schůzce k obvodnímu setkání byl předložen návrh, aby symbolický rámec byl motivován přežitím v divočině v návaznosti na besedu s polárníkem Pavlíčkem.
– 62. stř. bylo po dohodě s ústředím zaregistrováno, budou za něj odvedeny příspěvky, které nám budou vzápětí refundovány. ORJ se dohodla, že vstoupíme v jednání s br. Peřinou–Jerrym, zda by nám mohl pomoct dokončit likvidaci střediska.
– ORJ souhlasí se změnou termín obvodního setkání. Akce se uskuteční v termínu 24.-26. 4. 2015.
– Schůzka ke Svojsíkovu závodu se uskuteční 16. 3. 2015 od 19.00 hod. v klubovně U hranic 11.
– V Praze je registrováno 6181 členů.
– Do 14. 3. 2015 je potřeba odeslat registrační poplatek na účet PRJ. ORJ pověřuje hospodářku provedením platby.
– Do 15. 4. 2015 je potřeba vyplnit hospodářské výkazy.
– K 1. 4. 2015 dojde ke změně názvu organizace. Všechny jednotky by v těchto dnech měly dostat razítka.
– PRJ nabízí pomoc s hromadnou korespondencí v souvislosti se změnou názvu.
– Chystá se změna organizačního řádu. Připomínky lze zaslat br. Pelcovi.
– 25. 4. 2015 se uskuteční školení k NOZ.
– 18. 3. 2015 se U smaltovny uskuteční výchovný seminář. Informace byla zaslána do konference.
– Na facebooku PRJ lze hlasovat v soutěži o nejlepší brděnku.

5. [Zprávy zpravodajů]
Předsedkyně RK – předala br. Adámkovi účetnictví za roky 2011, 2012 a 2013.
Tajemník – informoval o zpracování registrace.
Br.Kurz – uvedl skupinu roverů, kteří připravují večer pro rovery z ORJ Praha 10. Připravili hru, která se uskuteční 9. 4. 2015. Akce je určena roverům, přibližně od věku 17 let. Akce je zaměřena především na rovery ze středisek Prahy 10. Registrace je možná přes web akce https://zon.skauting.cz/ do 30. 3. 2015. Hra je cílena na práci ve skupinách. Uskuteční se v okolí Vyšehradu. Žádají o příspěvek od ORJ ve výši 1000,- Kč na tisk materiálů a drobné odměny. Očekávají účast cca 30 účastníků. ORJ příspěvek ve výši 1000 Kč schválila.
OS – Zúčastní se pochodu Dr. Šumavského.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35. – Připravují 30. výročí střediskového časopisu Lokali.
stř. 77. – Uspořádali střediskovou akci Letorost.
stř. 92. – Ses. Ema Krejčová již má dokončené vůdcovské zkoušky. Středisko požádalo o dodatečné schválení výjimky pro br. J. Klemu, který nemá kvalifikaci na zástupce oddílového vůdce.
– Jeden z oddílů přišel o vedoucího a v současné době vede oddíl pouze jedna vůdkyně. Shánějí další vedoucí.
stř. 100. – středisko pořádá pro své členy seriál seminářů věnovaných personalistice a řízení vedené br. Řehákem–Špalkem. Nabízí tento seminář i pro další střediska ORJ. ORJ s nabídkou souhlasí a žádá středisko o zorganizování semináře.

7. [Různé]
– ORJ uvažuje o přesunu schůzí na jiný den, protože v klubovně před schůzí probíhají schůzky.
– Příští schůze ORJ se uskuteční 5. 5. 2015 od 19:00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11 (pozor, je to úterý).

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011-2013. Termín 30. 6. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka. Trvá.
3. Jmenovat velitele Svojsíkova závodu, Termín 15. 2. 2015. Zodpovídá br. Adámek. Trvá.
4. Poslat rozpočet obvodního setkání. Termín 15. 3. 2015. Zodpovídá br. Adámek.
5. Vyplnit hospodářské výkazy. Termín 15. 4. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/

Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

150312.pdf (38293)

 

Zpět
TOPlist