Zápis ze schůze ORJ konané 17.9.2015

22.09.2015 23:38

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 17. 9. 2015

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Pacák (20.), Hajič (35.)

Omluveni: Matoušek–Akela (35., ZOS)

Nepřítomni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z 7 toho s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Vyúčtování rádcovského kursu odevzdal br. Hajič br. Adámkovi, ten jej předá hospodářce a PRJ.
– Těžké otázky ve střediscích prodiskutovány nebyly. Je možné se zúčastnit diskuse ve Skautském institutu 24. 9. 2015.
– Záloha dotací byla střediskům rozeslána.
– Ostatní úkoly trvají.

4. [Zprávy předsedy]
– Hlasování o formě a termínu obvodního setkání a závodu dopadlo nejednoznačně. Většina středisek se shodla na spojení závodu vlčat a světlušek s obvodním setkáním, neshodla se ale v termínu. Z diskuse na schůzi vyplynulo, že termín 23. 4. 2016 je ale akceptovatelný pro většinu středisek. ORJ schvaluje konání závodu a obvodního setkání v termínu 22.-24. 4. 2016. Je potřeba sestavit tým který setkání připraví.
– Grant MŠMT je již PRJ rozpočítán a bude rozeslán. Proběhla diskuse ke kriteriím rozdělení dotace na střediska. Br. Adámek připraví návrh rozdělení a zašle ho do obvodní konference. Střediska se k rozdělení vyjádří a br. Adámek upraví návrh podle připomínek.
– V průběhu schůze promítli zástupci středisek fotografie z táborů a podali informace o jejich průběhu.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – žádá střediska o zaslání 3-5 fotografií z každého tábora pro prezentaci na obvodním webu.
Tajemník – středisko STOVKA nabízí, že se ujme přípravy závodu vlčat a světlušek.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 77. – Br. Bican upozornil, že v jejich středisku došlo v minulosti na táborech k úrazům dětí, úrazové plnění však bylo neúměrně malé. Doporučuje, aby se situací zabývalo ústředí a vyjasnilo, proč jsou částky plnění tak malé.
stř. 92. – Středisko zrušilo jeden oddíl vlčat a světlušek kvůli nedostatku vedoucích a založilo nový kmen RS.
stř. 100. – Středisko uspořádalo během minulého víkendu střediskový sraz na střediskové základně v Dubu u Vlašimi. Základnu středisko během letošních prázdnin obnovilo a uspořádalo na ní tábor. Nyní základnu nabízí k pronájmu. Je vhodná i na víkendové akce. Na místě je zastřešená jídelna s kuchyní a pitná voda.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 10. 2015 od 19:00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka. Trvá.
2. Vyplnit skutečnost táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 11. 2015.
3. Rozpočítat doplatek grantu MHMP na střediska. Zodpovídá br. Adámek. Termín 30. 9. 2015.
4. Poslat za každý tábor 3-5 fotografií br. Váňovi. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 30. 9. 2015.
5. Sestavit tým pro přípravu obvodního setkání. Zodpovídá celá ORJ. Termín 30. 11. 2015.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

150917.pdf (34,9 kB)

Zpět
TOPlist