Zápis ze schůze ORJ, konané 2.2.2012

05.02.2012 21:39
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 2.2. 2012
 
Prítomni: Adámek–Rumpál (77., predseda), Vána–Iron (35., místopredseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS),
Kurz–Shorty (92., clen), Vlcek (20., VS), Dumek (50., ZVS), Bican–Kvang (77., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS),
Matoušek–Akela (35.)
Omluveni: Pechoušek–Napoleon (35., VS) Batelka (62., VS),
Neprítomni: Herna–Dlouhán (35., zpr. OS), Kuberová–Veverka (92., VS), Tesar–Lišák (96., VS),
Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolu
4) Zprávy predsedy
5) Zprávy zpravodaju
6) Zprávy ze stredisek
7) Ruzné
1. [Zahájení] Schuzi zahájil a vedl br. Adámek. Pocet prítomných je 9, z toho 8 s právem hlasovat z 13, ORJ je
usnášeníschopná.
2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez pripomínek.
3. [Kontrola úkolu] Inventura ješte není dokoncena. Registraci doposud neodevzdalo 20. stredisko. Rozpocet ORJ
na rok 2012 byl schválen na této schuzi.
4. [Zprávy predsedy] – Registrace:
20. str. – chybí registrace jednoho oddílu. Zástupce ved. strediska nemá kvalifikaci, stredisko žádá o výjimku. -
vedoucí strediska bude rešit její doplnení. Stredisko doposud neodevzdalo registraci.
50. str. – zástupce ved. strediska nemá kvalifikaci, mel by ji mít uzavrenou 19. 2. 2012. Stredisko žádá o výjimku.
Dále žádá o výjimku pro vedoucího oddílu 160-1 který nemá kvalifikaci. a o výjimku pro zástupce vedoucího oddílu
160-2 a 160-3, kterí nemají kvalifikaci.
62. str. – je v likvidaci.
77. str. – žádá o výjimku na kvalifikaci zástupce 301-2., dodelává si kvalifikaci.
92. str. – žádá o výjimku pro 1. odd. Kamelot pro zástupce vedoucího oddílu, který nemá kvalifikaci. Na schuzi
nebyl zástupce strediska, musí se dorešit.
93. str. – nemá zapsanou revizní komisi - stredisko doplní.
96. str. – žádá výjimku pro zástupce vedoucího 77. oddílu kvuli kvalifikaci.
100. str. – žádá o výjimku pro zástupce vedoucího 148. str., již témer rok ceká na uznání VZ z kursu Ružový boubel.
ORJ schvaluje všechny výjimky s výjimkou 92. str., kde musí být dorešena s vedoucí strediska.
– ORJ schvaluje rozpocet na rok 2012 tak, jak byl predložen k projednání.
5. [Zprávy zpravodaju]
Br. Vána – Pripravuje se schuze štábu závodu VS.
Tajemník – pripomíná, že do konce února je potreba zaplatit príspevky na úcet ORJ.
6. [Zprávy ze stredisek]
str. 77. – žádá o príspevek na LŠ pro br. Zelenku ve výši 1200,- Kc. ORJ príspevek schvaluje.
– Upozornuje, že jeden oddíl strediska byl vyzván k zaplacení 10 000,- Kc za použití autorské fotografie na oddílovém
webu a varuje ostatní strediska pre porušením autorského zákona na strediskových a oddílových webech.
str. 100. – Podarilo se získat novou klubovnu pro 150. oddíl, klubovna se nyní pripravuje k prestehování.
7. [Ruzné] – Príští schuze ORJ se uskutecní 8. 3. 2012 od 1900 hod. v klubovne v Brechtove 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Dokoncení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Vána, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011. Trvá.
2. Zaplatit registracní príspevek na úcet ORJ. Termín 29. 2. 2012. Zodpovídají vedoucí stredisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

120202.pdf (30,9 kB)
Zpět
TOPlist