Zápis ze schůze ORJ, konané 3. 11. 2010

15.11.2010 08:47


Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 3. 11. 2010

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Borešová (35., ORK), Pechoušek (35., VS), Dumek (50.), Bican (77. VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Matoušek-Akela (35.), Kreps (20.)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Váňa-Iron (35. člen ORJ), Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Batelka (62., VS), P. Konečný-Flek (92.)

Nepřítomni: Trojánek-Tee-pee (92.), Dočekal-Lupen (77.) J. Konečný-Íáček (92.), Vlček (20., VS), Tesař-Lišák (96., VS)

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z toho 6 s právem hlasovat z 14, ORJ není usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] 35. středisko oznámilo termín konání sněmu již pře konáním říjnové schůze e-mailem. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] Termíny střediskových sněmů byly středisky nahlášeny, ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - Z PRJ byly zaslány doplatky dotací, ses. Urbánková je obratem rozešle střediskům. Doplatky jsou přibližně ve výši záloh.
  - Kandidátní komise sněmu Svojsíkovy oblasti žádá o zaslání návrhů na kandidáty do PRJ.
  - Je třeba zadat do Skautisu střediskové sněmy. Do Skautisu se budou zadávat i sněmovní materiály, listiny, které nejsou elektronicky, je potřeba nascanovat.
  - Akce Betlémské světlo se uskuteční 17. 12. 2010. Br. Adámek shání pomocníky na organisaci.
  - Témata pro předsněmovou diskusi budou umístěna na stránky PRJ, včetně témat specifických pro Prahu.
  - Připravuje se novela dotační vyhlášky, pravděpodobně bude snížena částka na projekty, protože se jich schází málo.
  - Termín provedení registrace na rok 2011 je konec ledna 2011, v nejbližší době budou rozeslány pokyny.
  - 17. 11. 2010 se uskuteční vzpomínková akce v Ruzyni.
  - Příští týden bude zaslán dotazník k přechodu Brd, kterým je možné ovlivnit podobu akce. Okres Praha 9 pravděpodobně opět zajistí posílení vlaků a občerstvení na Kytínské louce. Hledáme vedoucího akce, ten se může hlásit na e-mail kanceláře krjpraha.kancelar@email.cz.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - připomíná termíny vyúčtování dotací. V nejbližších dnech rozešle návod k vyúčtování dotací.
  ORK - Ses. Borešová předala br. Adámkovi revizní zprávu o hospodaření ORJ za roky 2008 a 2009.
  Br. Adámek - navrhuje posunutí termínu obvodního setkání, protože termín koliduje s termínem Obroku. Navrhuje termín 15.-17. 5. 2010. ORJ souhlasí.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - Žádají o příspěvek na vůdcovský kurs pro R. Jansu. ORJ souhlasí.
  stř. 35. - Na střediskovém sněmu byl zvolen br. Pechoušek vůdcem novým střediska.
  stř. 50. - Středisku byla ukradena krytinu na střeše na táborové základny.
  - V rámci střediskového srazu se podíleli na opravě kostelíka.
  stř. 77. - Na střediskovém sněmu byl zvolen novým vůdcem střediska br. Bican.
  stř. 93. - Proběhl střediskový sněm. Vedení střediska je beze změn.
  stř. 100. - Připravují mimořádný střediskový sněm. Řádný se uskutečnil již na jaře.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 12. 2010 po skončení obvodního sněmu.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008 a 2009. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 4. Připravit náívrh plánu hospodařní na rok 2011. Zodpovídá br. Adámek. Termín 8. 12. 2010. Trvá.
 5. Připravit plán akcí na rok 2011. Zodpovídá br. Adámek. Termín 1. 1. 2011. Trvá.
 6. Odevzdat vyúčtování dotací MŠMT. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 20. 11. 2010.
 7. Zadat do skautisu střediskové sněmy, po sněmech doplnit sněmovní materiály. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 30. 11. 2010.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

101103.pdf (34,8 kB)

Zpět
TOPlist