Zápis ze schůze ORJ konané 3. 12. 2008

23.12.2008 12:00

 

Zápis

ze schůze ORJ Praha 10
konané 3. 12. 2008

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), J. Konečný-Íáček (92.), Váňa-Iron (35., VS), Trojánek-Tee-pee (92.), Vlček (20., VS), P. Konečný-Flek (92.), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS), Hřebík-Šnek (100., VS)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Batelka (62., VS)

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.) Žáček-Křeček (77., člen), Dumek (50.)

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5)Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 11, z toho 11 s právem hlasovat ze 16, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Vizitky oddílů zpracuje br.Tesař.
  - Dotace MŠMT elektronicky odevzdány, papírově odevzdala střediska 35., 93., 96. a 100., ostatní střediska odevzdají br. Mašínovi do 8. 10. 2008.
  - Dotace magistrátu odevzdají střediska do 7. 1. 2008. Zatím je odevzdalo 93. středisko.
  - Tabulka nebyla na web umístěna, bude rozeslána e-mailem na střediska.
  - Seznam účastníků původních konferencí byl zaslán.
  - Adresy kluboven budou vyznačeny v mapě na webu ORJ, odkaz povede na kontakt na klubovnu.
  - Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - PRJ žádá o pomoc na organisací dílniček při akci Betlémské světlo 20. 12. 2008 na Staroměstském náměstí od 15 00 do 19 00 hod. Budou připraveny svícny z drátu, jablka a aktivity pro předškoláky ve vytápěném stanu a rozdávání betlémského světla. Zájemci se mohou hlásit br. Adámkovi na e-mail martin.adamek@gmail.com.
  - 24. 1. 2009 se na Jarově koná skautský ples, zahájení v 19 00 hod. Vstupenky předem za 130,- Kč, na místě za 150,- Kč.
  - 3.-5. 4. 2009 se uskuteční setkání pražských činovníků Prase. - P. Čuta z magistrátu upozorňuje, že v mnoha žádostech o granty chybí rozpis nákladů. Je potřeba je doplnit do pátku 15. 12. 2009. Výpočtové listy je potřeba donést br. Szenaiovi na adresu Hybernská 24, Praha 1.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - příspěvky pro ústředí ještě nebyly stanoveny, budou stanoveny v průběhu prosince. Očekává se navýšení nejvýše o 10,- Kč. ORJ o příspěvcích rozhodne na lednové schůzi v návaznosti na příspěvky pro ústředí a PRJ.
  RK - připravují kurs pro hospodáře a revizory středisek na 25. 2. 2009, přihlášky do 24. 12. 2008. Kurs se uskuteční pro minimálně zástupce pěti středisek, jinak se neuskuteční.
  Br. Váňa - obvodní setkání se uskuteční na Červeném Hrádku nebo v Měsíčním údolí. Br. Váňa zorganisuje obvodní Svojsíkův závod. - Proběhl druhý víkend RK Ananas. Druhého víkendu se zúčastnilo pouze 13 účastníků ze 27. Studijní materiály a fotky budou do konce roku na webu. Kurs pravděpodobně skončí ztrátou několik set korun. Ztráta bude řešena na příští schůzi ORJ.
  Br. J. Konečný - informoval o schůzce výchovných zpravodajů v působnosti PRJ. Připravuje se nový program pro rovery. Informace pro rovery budou zasílány do obvodní konference a vedoucí středisek zajistí jejich distribuci ve středisku.
  - Na podzim 2010 se uskuteční pražský Elixír.
  - Vzdělávání je pražskou prioritou. Zdravotnický kurs by měl být akreditovaný.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - středisko se bude stěhovat do nových kluboven u Milíčova jako náhrada za klubovny ve Stachově ulici.
  stř. 35. - proběhla mikulášská akce pro vlčata a světlušky.
  stř. 92. - uskutečnili maškarní bál pro vlčata světlušky. Akce byla úspěšná ORJ děkuje organisátorům.
  - Podařilo se uzavřít hospodaření akce Skautex.
  - Středisko vyhlásilo celostátní soutěž oddílových a střediskových časopisů. Informace lze nalézt na https://www.speculator-scriptor.skauting.cz.
  stř. 96. - v sobotu uskuteční akademii v ZŠ Táborská. Shánějí vedoucí oddílu.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 7. 1. 2009 od 19 00 hod. v klubovně v Brechtov 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Vizitky oddílů. Vedoucí středisek, Tesař. Trvá.
 2. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Trvá.
 3. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 4. Odstranění nedostatků v hospodaření za roky 2005 a 2006. Zodpovídá br. Adámek. Trvá.
 5. Zpracovat zpětnou vazbu na Famous. Zodpovídá Váňa. Trvá.
 6. Odevzdat vyúčtování dotací MHMP, nejpozději do konce roku 2008. Zodpovídají vůdci středisek. Trvá.
 7. Umístit na web adresy kluboven. Zodpovídá J. Konečný.
 8. Stanovit výši příspěvků pro ORJ. Zodpovídá předsedající scůze ORJ v lednu 2009.
 9. Doplnit výpočtové listy k žádostem o gramty magistrátu na rok 2009. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


 

081203.pdf (33,1 kB)

Zpět
TOPlist