Zápis ze schůze ORJ, konané 4.10.2012

30.10.2012 23:44
Zápis 
ze schůze ORJ Praha 10 
konané 4. 10. 2012

 

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Váňa-Iron (35., místopředseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Tichá-Hrošík(92. ORK), Vlček (20., VS), Pechoušek-Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Bican-Kvang (77., VS), Kuberová-Veverka (92., VS), Kvíz-Milan (93., VS), Tesař-Lišák (96., VS),

Nepřítomni: Kurz-Shorty (92., člen), Batelka (62., VS),

Program:

1) Zahájení 
2) Schválení zápisu 
3) Kontrola úkolů 
4) Zprávy předsedy 
5) Zprávy zpravodajů 
6) Zprávy ze středisek 
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 13, z toho 12 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Stín smrti se uskuteční jako dvoudenní akce 11.-12. 5. 2013. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Žádost o dotace MHMP na rok 2013 odevzdala papírově i elektronicky střediska 50. projekty 1 a 2, 20. projekty 1 a 2, 93. 2x projekt 1, 1x projekt 2, 3 a 5, 92. 4x projekt 1, 1x 2 a 1x 5, 35. 4x projekt 1, 1x 2 a 5, 96. 2x projekt 1, 1x 2 a 3. Ostatní odevzdají co nejdříve. 
  - Inventarizace je uzavřena. 
  - Příprava návrhu pravidel pro podporu zahraničních akcí trvá. 
  - Termíny ostatních úkolů již proběhly a jsou buď splněné nebo neaktuální.
 4. [Zprávy předsedy] - Na schůzí PRJ byl podán návrh zpestření Zimního přechodu Brd skautským pětibojem. Na starosti ho má Praha 10 a 13. Je potřeba najít dva až tři rovery na organizaci a jejich kontakty nahlásit na e-mail j.horel@seznam.cz. 
  - Ministerstvo obrany požádalo o vyslání 30 skautů k pomníčkům na 28. října na Vítkově. Zájemce je potřeba nahlásit br. Coufalovi-Chobotovi na e-mail spravce.fsvinohrady.cz. 
  - Br. Adámek uvažuje pro letošní rok o pořádání Betlémského světla na parníku.
 5. [Zprávy zpravodajů] 
  Br. Váňa - bylo nutné přesunout akci R&R na jaro 2013. Je potřeba zjistit ve střediscích, zda je o akci zájem. 
  - Je potřeba se začít zabývat obvodním setkáním 2013, zejména najít organizátora, ideálně některé středisko. Zatím zamluvíme tábořiště v Malé Hraštici, br. Váňa základnu zamluví. 
  - Žádá o proplacení cestovného za návštěvy táborů 2012. ORJ souhlasí s proplacením nákladů ve výši 1610,- Kč. 
  Zpravodaj OS - OS z 35. stř. se zúčastnili tří různých akcí.
 6. [Zprávy ze středisek] 
  stř. 20. - uskutečnili akci věnovanou historii střediska. 
  stř. 35. - plánují střediskový sraz. Ptají se, zda by mohli od ORJ dostat příspěvek na Mikulášské putování. ORJ souhlasí. 
  stř. 50. - ses. Vasilevová udělal zkoušky na VK Pavučina, po čtyřech měsících ale stále ještě nemá vůdcovský dekret. 
  stř. 77 - uskutečnili střediskový sraz, zúčastnily se všechny oddíly. 
  stř. 92. - chystají střediskový sraz. 20 října na Zahradním městě bude otevřena naučná stezka. Pořadatelé nabízejí skautům možnost umístění stánku. 
  stř. 93. - uskutečnili střediskový sraz, kterého se zúčastnili zástupci i dalších středisek. Připravují floorbalový turnaj. 
  stř. 96. - žádají pro srovnání o informaci o nájmech kluboven, protože řeší příliš vysoké nájemné. Žádají o příspěvek na VK pro br. Vránu. Cena kursu je 2300,- Kč. ORJ souhlasí s proplacením částky 1150,- Kč. 
  stř. 100. - uskutečnili střediskový sraz. Podali žádost o změnu určení dotačních prostředků na klubovnu, kvůli její změně vynucené výpovědí z nájmu.
 7. [Různé] - Akce Postavme školu v Africe se konala od pondělí do čtvrtka, na pátek se nepodařilo zajistit žádné středisko. Zúčastnila se střediska 77., 100., 92., 96. 
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 11. 2012 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Připravit návrh pravidel pro podporu zahraničních akcí. Zodpovídá br. Adámek. Termín 4. 10. 2012.
 2. Zamluvit louku v Malé Hraštici pro pořádání obvodního setkání. Zodpovídá br. Váňa. Termín 6. 12. 2012.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: orj10.webnode.cz
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

121004.pdf (35226)

 

Zpět
TOPlist