Zápis ze schůze ORJ konané 4.9.2014

10.09.2014 19:05
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 4. 9. 2014


Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Matoušek–Akela (35. ZOS), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Pacák (20.), Jansa (20)

Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS),

Nepřítomni: Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 12, z 9 toho s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Úkol odevzdat revizní zprávy trvá.
– Úkol opravit hospodaření 62. střediska trvá.
– Plán akcí a granty budou projednány dnes.

4. [Zprávy předsedy]
– Skupina pro výchovu při PRJ žádá o témata, která střediska považují za aktuální.
– Je potřeba zpracovat žádosti o granty MHMP na rok 2015. Všechny potřebné informace jsou na webu PRJ. Ke zpracování grantů se 10. 9. 2014 koná seminář. Uskuteční se v Salmovské ulici č. 9 od 1800 hodin. Granty zaslané do 9. 9. 2014 budou zkontrolovány MHMP, granty odevzdané do 17. 9. 2014 budou zkontrolovány pouze PRJ, termín pro odevzdání je 24. 9. 2014.
– 28. 9. 2014 se uskuteční akce 3 jezy.
– 10.-12. 10. 2014 se na Červeném hrádku uskuteční kurs táborových dovedností Šikovné ruce, pořádaný ORJ Praha 4. Kurs je určen účastníkům starším 15ti let. Bližší informace podá br. Stanislav Míka, kontakt e/mail standa145@seznam.cz, tel. 603747681.
– ORJ Praha 4 pořádá vůdcovský kurs Ventus. Kurs začíná víkendem 14.-17. 11. 2014 a končí zkouškami 28. 3. 2015. Cena kursu je 1500,- Kč. Více na https://ventus.skauting.cz.
– 30. 11. 2014 se uskuteční seminář k novému občanskému zákoníku.
– V současné době se připravuje novela Organizačního řádu. Je možné ho připomínkovat.
– Program ORJ na školní rok 2014/15:
• Postavme školu v Africe.
• Rádcovský kurs - br Pechoušek svolá první schůzku, pravděpodobně se nestihne zahájit do listopadu.
• Mikulášské putování 30. 11. 2014
• Betlémské světlo. Proběhla diskuse o formě pořádání.
• Obvodní setkání 15.-17. 5. 2015. Akci má zájem pořádat 96. středisko.
• Stín smrti.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – žádá o zaslání cca 15-20 fotek z táborů za každé středisko pro prezentaci na obvodním webu. Prosí o jejich zaslání do 14. 9. 2014.
Tajemník – Je potřeba vyplnit táborové skutečnosti letošních táborů do SkautIS kvůli přidělení dotací.
Hospodářka – požádala br. Mašína, aby na schůzi ORJ informoval o tom, že dne 3. 9. 2014 bylo účetnictví ORJ Praha 10 za rok 2013 předáno k revizi předsedkyni ORK ses. Tiché. Informace nebyla prezentována na schůzi, protože si ji br. Mašín přečetl až po skončení schůze, do zápisu byla doplněna dodatečně.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 100. – Středisko připravuje střediskový sraz na víkend 19.-21. 9. 2014.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 9. 10. 2014 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011-2013. Termín 30. 6. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
3. Zpracovat grant na obvodní setkání. Termín 9. 9. 2014. Zodpovídá organizátor akce.
4. Zpracovat žádosti o granty MHMP. Termín 24. 9. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.
5. Zpracovat grant MHMP na obvodní setkání. Termín 24. 9. 2014. Zodpovídá br. Adámek.
6. Vyplnit skutečnosti letošních táborů do SkautIS. Termín 20. 9. 2014. Zodpovídají veddoucí středisek.
7. Zaslat br. Váňovi fotografie z táborů. Termín 14. 9. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

140904.pdf (36,3 kB)

Zpět
TOPlist