Zápis ze schůze ORJ, konané 5. 5. 2010

15.11.2010 08:26

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 5. 5. 2010

Přítomni: Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Váňa-Iron (35., VS), Tichá-Hrošík(35. ORK), Dumek (50.), Batelka (62., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS),

Omluveni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS),

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.) J. Konečný-Íáček (92.), Trojánek-Tee-pee (92.), Vlček (20., VS), P. Konečný-Flek (92.), Tesař-Lišák (96., VS),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] - Schůzi zahájil a vedl br. Mašín.
  - Počet přítomných je 7, z 6 toho s právem hlasovat z 14, ORJ není usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Revizní zprávy za rok 2008 ještě nebyly odevzdány všechny, ses. Tichá připomíná, že je již potřeba odevzdal revizní zprávy i za rok 2009.
  - Střediska, která nevyplnila hospodářské výkazy, je musí urychleně dodělat.
  - Revizní plán je hotov a byl předán br. Adámkovi.
  - Br. Mašín zkontroluje u ses. Urbánkové, zda všechna střediska odeslala příspěvky za rok 2010 na účet ORJ.
 4. [Zprávy předsedy] - Kasičky na květinový den se budou vydávat 5., 6., 11., 12. 5., plné se budou vybírat 12. a 13. 5.
  - Seminář k novým skautským stezkám se uskuteční 24. 5. 2010 v klubovně Na Křížku od 18$^{ 00}$ hod. Seminář ke stezkám vlčat a světlušek se uskuteční 5. 6. 2010 v rámci pražského ZVaS na základně 24. stř. Sever, Větrušická 842/23, Kobylisy, přibližně od 10 hod.
  - 13. 6. 2010 se uskuteční doškolovací kurs pro zdravotníky zotavovacích akcí.
  - 21. 6. 2010 od 18 hod. se v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí uskuteční pietní shromáždění k uctění památky 27 popravených představitelů českého odboje.
  - Bambiriáda se letos bude konat 20.-23. 5. 2010 na Vítězném náměstí v Praze 6.
  - ORJ navrhuje, aby jeden delegát na obvodním sněmu zastupoval 20 členů střediska. Schůze není usnášeníschopná, takže hlasování proběhne až na příští schůzí.
  - Byl změněn čas odjezdu na obvodní setkání. Účastníci budou dopraveni pronajatým autobusem z Mělníku k rybníku Harasov.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - - Hlášenky táborů je potřeba zaslat na e-mailovou adresu ORJ do 15. 5. 2010.
  Zpravodaj OS - rozdal Kmenové noviny
  - Br. Herna informoval o proběhlém krajském sněmu OS.
  Bylo připomenuto, že by se měly urychleně vyřešit přihlášky na oldskautské Jaboree.
  - Zúčastnil se pietní akce k Pražskému povstání v Mukařovské ulici, o průběhu informoval zúčastněné.
  Br. Váňa - se částečně zapojuje do správy obvodního webu.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 35. - br. Váňa navrhuje, aby se střediska dohodla, kdo kam půjde dělat nábory. - br. Váňa bude nábory koordinovat, pošle do obvodní konference informační e-mail.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 9. 2009 od 19$^{ 00}$ hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Vyjádření revizi hospodaření ORJ za rok 2007. Zodpovídá Adámek. Trvá
 4. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008 a 2009. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 5. Odeslat na e-mailovou adresu ORJ hlášenky táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 5. 2010.
 6. Stanovit kvótu pro delegáty obvodního sněmu. Termín zářijová schůze ORJ.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

100505.pdf

Zpět
Zpět
TOPlist