Zápis ze schůze ORJ, konané 6.10.2011

07.10.2011 13:20

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 6. 10. 2011

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Kurz-Shorty (92., člen), Pechoušek (35., VS) Dumek (50., ZVS), Batelka (62., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Bican (77., VS), Matoušek-Akela (OS)

Omluveni: Váňa-Iron (35., místopředseda) Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tesař-Lišák (96., VS)

Neomluveni: Vlček (20., VS), Kuberová (92., VS),

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek.
 2. [Schválení zápisu] - zápis schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Inventarizace byla provedena, ale doposud nebyla vypracována zpráva.
 4. [Zprávy předsedy]
 • Střediska odevzdala granty MHMP 2012
 • 100 -  I. (2 granty), V.
 • 20          neodevzdala
 • 35  -       I. (2 granty), , II., V.
 • 50  -       I., II.
 • 62          nic nepodávají
 • 77          odevzdají později
 • 92  -       neodevzdala
 • 93  -       I. (2 granty), II, III., V.
 • 96 -        neodevzdala
 • Zástupci středisek převzali dodatek č.1 o poskytnutí účelové dotace (MŠMT) kde je uvedena přidělená částka na střediska. Formuláře s vyúčtováním dotace je nutné dodat elektronicky do 20.11.2011 na adresu orj10@atlas.cz. Informace jsou na stránkách PRJ https://praha.skauting.cz/zpravodajstvi/133-vyuctovani-dotaci-msmt-6.-12.-2010/. Je nutné dodržel označení listu a souborů. Střediska vyplní i sumáře, které pak ORJ sloučí.
 • Do 15.11.2011 je nutné do Skautisu vyplnit data o táborech.
 • Registrační poplatky:

Poplatky pro ústředí – 220,- s časopisem, 180,- bez časopisu

Poplatek za STS 250,-

Poplatek PRJ -  asi 70,- PRJ, PRJ o výši poplatku bude hlasovat na příští radě

Poplatek ORJ  - je navržen 50,- bude odsouhlasen, až se sejde usnášení schopná ORJ

 1. [Zprávy zpravodajů]
  br. Kurz informoval o připraveném rádcovském kurzu. Proběhla schůzka s vedoucí, kteří přihlásili své členy, byla domluvena náplň kurzu. Kurz je naplněn a první víkend je zajištěn. Br. Kurz byl požádán o zaslání rozpočtu kurzu.
 2. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. –

stř. 35. – proběhlo náborové odpoledne, bude střediskový sraz.
stř. 50. – br. Dumek byl ORJ požádán, aby prověřil budoucnost oddílu, o kterém se zmínil, že chce odejít jeho vedení.
stř. 62. – br. Batelka byl vyzván ORJ, aby svolal sněm střediska, který by, po předchozím rozhodnutí střediskové rady, rozhodl o likvidaci střediska. Rovněž byl požádán aby předložil představy o budoucím začlenění dětí do jiného oddílu a představy o převodu majetku.
stř. 92. – zahájili rekonstrukci klubovny

 1.  [Různé] – - Příští schůze ORJ se uskuteční 10. 11. 2011 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: AdámekÚkoly:

 1. Dokončení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011. Trvá.
 2. Zadat do Skautisu údaje o táborech. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15.1.2011
 3. Odevzdat vyúčtovaní MŠMT. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 20. 11.2011.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 

tabulka v vypočtem přidělené dotace na střediska VYPOCET_dotacnich_kriterii_2011.xls

111006.pdf

 

 

Zpět
TOPlist