Zápis ze schůze ORJ konané 6.11.2014

26.01.2015 22:33
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 6. 11. 2014

 

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá-Hrošík(92. ORK), Matoušek-Akela (35., ZOS), Jansa(20.), Pechoušek-Napoleon (35., VS) Bican-Kvang (77., VS), Kurz-Shorty (92., VS),

Omluveni: Váňa-Iron (35., místopředseda) Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS),

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení]
  Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 8, z toho 6 s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu]
  Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů]
  - Doplatek dotace MŠMT byl střediskům rozdělena a rozeslán. Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy]
  - Br. Adámek informoval ORJ o způsobu rozdělení dotace MŠMT. Tabulka bude rozeslána.
  - Dotace MŠMT se vyúčtovávají prostřednictvím webu PRJ. Všechny formuláře za středisko se musejí vyúčtovat v jednom souboru. Termín odevzdání je 27. 11. 2014. Formuláře v papírové formě přinesou střediska na příští schůzi ORJ.
  - 25. 11. 2014 se uskuteční seminář výchovných zpravodajů Jak hořet a nevyhořet. Akce se uskuteční v klubovně Na křížku. Vstupné je 50.- Kč, zahrnuje občerstvení.
  - 19. 12. 2014 se uskuteční předání Betlémského světla v katedrále. Ostatní akce se uskuteční 20. 12. 2014. Jedno místo bude opět na náměstí Míru. Br. Bican nabízí pro akci také motorový člun. Po Praze bude opět jezdit tramvaj s Betlémským světlem. Br. Adámek žádá o nabídku grafika, který by vytvořil vánoční skautskou pohlednici. Akce na náměstí Míru i na lodi začne ve stejný čas, kdy začne jezdit Tramvaj.
  - PRJ žádá o připomínky k loňskému závodu vlčat a světlušek.
  - Byla nabídnuta aplikace pro hlídání příchozích plateb ve Fio bance. Zájemci se obrátí na PRJ.
  - V souvislosti s výrobou nových razítek je možné si změnit název střediska. Lze to provést prostřednictvím SkautIS. Lze přiobjednat další razítka.
  - Br. Adámek rozdal pozvánky na vůdcovský kurs Jasan.
  - Br. Adámek předložil návrh na změnu názvu okresu. Byly předloženy dva návrhy: 1. vyjádřit souvislost s povodím Botiče a 2. připomenout jméno br. Julka Müllera.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Br. Mašín, Pechoušek - informovali o průběhu příprav rádcovského kursu. Předložili předběžný rozpočet akce. ORJ předběžně souhlasí s uvolněním částky 30,- Kč na osobu a den. Hlasování proběhne elektronicky po upřesnění rozpočtu po další schůzce přípravné skupiny
  Br. Mašín - Informoval o průběhu akce Postavme školu v Africe.
  OS - připravují výpravu do Roztok.
  Ses. Tichá - Zúčastnila se školení k vyúčtování dotací. Zápisky ze školení rozešle e-mailem. Provozními dotacemi ve vyúčtování je míněn veškerý provoz střediska do odevzdání vyúčtování, tj. vše mimo nákladů na akce.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 35. - Br. Pechoušek rozdal pozvánku na Mikulášské putování. Středisko žádá ORJ o příspěvek na akci ve výši 3000,- Kč. Hlasování proběhne elektronicky.
  - Středisko opustilo klubovnu v Černokostelecké ulici.
  stř. 77. - Středisko bude muset také opustit klubovnu v Černokostelecké ulici. Nový majitel ale souhlasí s užíváním klubovny, než si středisko najde novou klubovnu.
  - V pondělí zemřel br. Rošťa Jan Kříž.
  stř. 92. - Uspořádali střediskový sraz. Dva oddíly pracující se světluškami a vlčaty mají málo vedoucích a shánějí činovníky, kteří by mohli pomoct s vedením oddílů.
  - Předal informaci, že se shání organizátor akce Helpdesk.
  stř. 100. - Uskutečnili tábor během podzimních prázdnin.
 7. [Různé]
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 4. 12. 2014 od 19.00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011-2013. Termín 30. 6. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
 3. Odevzdat vyúčtování dotací MŠMT. Termín 27. 11. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.
 4. Předložit projekt obvodního setkání. Termín 6. 11. 2014. Zodpovídá vedoucí 96. střediska.
 5. Zkontrolovat razítka a názvy středisek ve SkautIS. Termín 30. 11. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.
 6. Prodiskutovat případnou změnu názvu okresu. Termín 30. 11. 2014. Zodpovídají všichni činovníci okresu a vedoucí středisek.
 7. Schválit výši registračního příspěvku pro ORJ. Termín 6. 12. 2014. Zodpovídá br. Adámek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


141106.pdf (36,3 kB)

Zpět
TOPlist