Zápis ze schůze ORJ, konané 6.2.2014

08.02.2014 07:34
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 6. 2. 2014

 

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Vlček (20.,
VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS),Matoušek–
Akela (35.)

Omluveni: Váňa–Iron (35., místopředseda)

Nepřítomni: Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z toho 7 s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
– Vyúčtování rádcovského kurzu bylo vráceno po zapracování připomínek RK.
– Mezi akcemi, na které střediska žádají finanční podporu od ORJ, má být i Mikulášský závod, pořádaný 35. střediskem, jak bylo projednáno během schůze.
– Jinak byl zápis schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Zprávy o činnosti RK neodevzdalo 20. stř. za rok 2011, 92., 93. a 96. stř. 2011 i 2012.
– Vyúčtování Intercampu je kompletní, peníze byly poslány na účet 92. Hospodářka střediska peníze rozešle ostatním střediskům.
– Granty magistrátu byly vyúčtovány.
– Zpráva o revizi 62. stř. byla předána br. Batelkovi, ten se ke zprávě vyjádřil. Br. Batelka byl vyzván k převzetí a opravě účetnictví a následnému odevzdání do archivu ORJ. Br. Batelka odevzdá do archivu účetnictví za posledních 10 let kvůli případné kontrole dotací.
– Registraci odevzdala všechna střediska, 20. středisko po termínu.
– Žádost o podporu pro účastníky Intercampu poslala střediska 77. a 100.
– Úkol najít koordinátora obvodního setkání trvá.

4. [Zprávy předsedy]
– Vyúčtování grantů magistrátu odevzdala všechna střediska. Příště se budou vratky počítat na osobodny. Bylo namítáno, že některá umístění akcí byla nejasná. Některá střediska uváděla nedotované akce. Některé vyúčtování nebyla dostatečně zdůvodněna – nestačí napsat, že grant umožnil snížit cenu akcí.
– Je potřeba vyplnit hlášenku táborů během jarních prázdnin do SkautIS, hlášení je automaticky odesláno.
– Registraci odevzdala všechna střediska. Některá střediska mají členy, kteří se neodhlásili, ale nejsou registrování.
– Hospodářské výkazy je potřeba vyplnit do 15. 4. 2014, odeslat příspěvky do 28. 2. 2014.
– 13. 2. 2014 se od 18 hod. v ulici U smaltovny koná seminář pro nové střediskové vedoucí.
– 14. 5. 2013 se koná Květinový den, přihlášky je potřeba odevzdat do 14. 3. 2014.
– 4.-6. 4. 2014 se uskuteční výjezdní zasedání Pražské rady.
– 26. 1. 2014 se uskutečnil sněm Pražského kraje A.B.S. Byla projednána a přijata i usnesení ORJ Praha 10.
– 24. 4. 2014 se uskuteční akce Perplex. Pozvánka bude rozeslána přes konferenci.
– Termín příštího Zimního přechodu je 24. 1. 2014.
– Pražské kolo závodu vlčat a světlušek se uskuteční 6.-8. 6. 2014.
– Tento pátek 7. 2. 2014 se koná Noční zimní přechod Brd. Sraz je v 23.45 na hlavním nádraží.
– Vedoucí 26. oddílu z 20. stř. nemá potřebnou kvalifikaci ani schválenou výjimku. Pravděpodobně jde o administrativní chybu. Je třeba doplnit do SkautIS doklady ke kvalifikaci a požádat o autorizaci.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – (informaci předal br. Mašín) Proběhla první schůzka přípravného týmu ZVaS. Další schůzka se uskuteční 17. 2. 2014 od 17,30 hod. Místo bude upřesněno.
– Soutěžní hlídku musí tvořit 4-8 členů smečky nebo roje, musí věkově odpovídat platným pravidlům a její členové musí být registrování ve SkautIS jako vlčata nebo světlušky.
– Prosí vedoucí středisek, aby do 16. 2 2014 nahlásili počty soutěžních i nesoutěžních hlídek, které budou soutěžit v základním kole, a i v jaké kategorii budou soutěžit.
– Přípravný výbor navrhuje ses. Bodláka Jitku Minaříkovou na funkci velitelky závodu. ORJ schvaluje ses Minaříkovou jako velitelku ZVaS.
ORJ schvaluje částku 5000,- Kč jako limit rozpočtu ZVaS. ORJ je názoru, že na pořízení cen je odpovídající částka cca 3000,-, konkretní částku schválí v rámci předloženého rozpočtu závodu.
Hospodářka – (informaci předal br. Mašín) Všechny účetní doklady musí být odevzdány hospodářce do 16. 2. 2014.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 20. – Br. Vlček vrací klíč od klubovny v Brechtově. Jsou již zpět ve své klubovně po rekonstrukci. Během rekonstrukce se ztratily věci z uzamknutého skladu za cca 20 000,- Kč. Problém středisko řeší s pronajímatelem.
stř. 35. – uskutečnili střediskový pobyt na horách.
stř. 92. – uskutečnili střediskový výjezd činovníků. Oddíl, který se schází v klubovně v Brechtově, je nespokojený se správou klubovny. Zejména jim vadí uskladňování materiálu.
stř. 93. – uskutečnili střediskový pobyt na horách.
stř. 100. – Jamboree v Japonsku se zúčastní jeden dětský účastník a tři dospělí v service teamu.
– Středisko žádá o příspěvek na vůdcovský kurs pro ses. Malou Želvu Michaelu Růžičkovou. Cena kurzu je 1800,- Kč, středisko žádá o proplacení částky 900,- Kč. ORJ s proplacením souhlasí a žádá hospodářku o proplacení částky středisku.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 3. 2014 od 19,00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zpráv o činnosti revizních komisí středisek za rok 2012. 2013. Ses. Tichá rozeslala vzor zprávy. Termín 31. 5. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
2. Nahlásit br. Váňovi kontakty na zástupce střediska, kteří se budou podílet na přípravě ZVaS. Termín 21. 11. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
3. Nahlásit počty účastníků Jamboree v Japonsku za jednotlivá střediska prostřednictvím e-mailové adresy ORJ. Termín 31. 1. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
4. Najít koordinátora obvodního setkání pro zajištění zázemí akce. Termín 6. 2. 2014. Zodpovídají všichni členové ORJ, včetně vedoucích středisek. Trvá.
5. Rozeslat příspěvek na Intercampu jednotlivým střediskům. Termín 11. 12. 2013. Zodpovídá ses. Tichá.
6. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
7. Vyplnit hlášenky táborů o jarních prázdninách 14 dní před konáním akce. Termín 14 dní před konáním akce. Zodpovídají vedoucí středisek.
8. Doplnit do SkautIS kvalifikaci pro vedoucí 26. oddílu 20. střediska. Termín 15. 2. 2014. Zodpovídá vedoucí střediska.
9. Nahlásit předpokládané počty účastníků a hlídek ZVaS. Termín 16. 2. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


140206.pdf (39781)

Zpět
TOPlist