Zápis ze schůze ORJ, konané 7. 10. 2009

18.10.2009 10:03

 

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 7. 10. 2009

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Tichá-Hrošík(35. ORK), Vlček (20., VS), Dumek (50.), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Boreš (35.)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Trojánek-Tee-pee (92.), Váňa-Iron (35., VS), Batelka (62., VS), P. Konečný-Flek (92.), Tesař-Lišák (96., VS),

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.) J. Konečný-Íáček (92.),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 8, z toho 7 s právem hlasovat z 14, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Vyúčtování letošních táborů bylo provedeno a zasláno e-mailem na PRJ.
  - Žádosti o granty MHMP byly odevzdány.
  - Opravy vyúčtování grantů MHMP za rok 2008 byly odevzdány.
  - Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - Schůze byla pracovní, v první části probíhal úklid a úprava klubovny.
  - Registrace bude letos probíhal v novém programu přes rozhraní přímo na webu. Databáze bude naplněna loňskými daty. Během podzimu proběhne školení okresních registrátorů. Termín odevzdání registrace bude posunut na konec ledna pro střediska.
  - Připravuje se program PRJ na rok 2010, je možno podat návrhy na začlenění akcí, i pořádaných středisky a obvody.
  - 18. 12. 2009 se uskuteční akce Betlémské světlo.
  - Nevyčerpaly se prostředky určené na projekty. Bude se připravovat systém rozdělování dotací na příští rok.
  - Náčelnictvo stanovilo výši příspěvků na Kč 210,- respektive 170,-. Nižší částka je bez nového spolkového časopisu a je určena především pro případy, kdy by například sourozenci dostávali stejný časopis a podobně. PRJ stanoví výši příspěvků na příští schůzi.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - V polovině říjne bude známa konečná výše dotací MŠMT. Je potřeba, aby si střediska připravila vyúčtování, které bude potřeba odevzdat ORJ do konce listopadu. Pokyny a formuláře jsou ke stažení na webu PRJ. Tajemník připraví stručný manuál ke zpracování pro střediska.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 100. - Br. Hřebík resignoval na funkci vedoucího střediska. Funkci převzal jeho zástupce br. Mašín.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 4. 11. 2009 od 19 00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Vyjádření revizi hospodaření ORJ za rok 2007. Zodpovídá Adámek. Trvá
 4. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 5. Vyúčtování dotací MŠMT. Termín: konec listopadu 2009, Zodpovídají vedoucí středisek.
 6. Stanovit výši příspěvků pro ORJ. Termín: listopadová schůze ORJ. Zodpovídá br. Adámek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

Zpět
TOPlist