Zápis ze schůze ORJ, konané 7.2.2013

07.02.2013 21:40
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 7. 2. 2013

 

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Váňa-Iron (35., místopředseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz-Shorty (92., člen), Pechoušek-Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Kuberová-Veverka (92., VS), Tesař-Lišák (96., VS), Matoušek-Akela (35.)

Omluveni: Vlček (20., VS)

Nepřítomni: Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Batelka (62., VS), Bican-Kvang (77., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z toho 8 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] Úkol odevzdání registrací je splněn. Informaci o Google Apps přednesl br. Mašín během schůze. Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - Proběhl Zimní přechod Brd, akce byla úspěšná. Další ročník se bude konat 25. 1. 2014.
  - Byla schválena dotační vyhláška, zůstala beze změn. Bude potřeba připravit způsob zpracování připomínek k vyúčtování a reakcí a ně.
  - Byl podán návrh na založení radiokroužku určený pro děti z celé Prahy. Scházet by se měly v klubovně v Praze 8.
  - Dotace MHMP byly odevzdány na PRJ v termínu.
  - 5.-7. 4. 2013 se uskuteční výjezdní zasedání PRJ, součástí bude i Pražská půtka.
  - PRJ má nový bankovní účet. Číslo lze zjistit ve SkautIS.
  - 14. 3. 2013 se uskuteční Skautská taneční soutěž a tančírna v Divadelním sále v Emauzích. Podrobné informace jsou na htp//gala.skauting.cz.
  - Fonticulus se koná 23.-31. 8. 2013. Akce je určena pro R&R. Informace jsou na webu https://fonticulus.skauting.cz.
  - Ses. Günterové a Kršňákové byly předány čekatelské dekrety.
  - Byly probrány výjimky z registrace, zástupci středisek se vyjádřili, jak situaci chtějí řešit.
  - Proběhla schůzka ohledně organizace pražského kola SZ. Při ORJ Praha 7 funguje pouze jedno středisko, takže většina práce zůstane na ORJ Praha 10. Termín závodu je 14.-16. 6. 2013 a uskuteční se v Malé Hraštici. Očekávaný počet hlídek je cca 30. Br Adámek žádá o nápady na brány a disciplíny do závodu, prosí o jejich zaslání e-mailem.
  - Na obvodní setkání je zamluveno tábořiště Dědek u Rožnova pod Třemšínem. Br. Váňa je do 12. 2. 2013 pracovně vytížen a schůzku zorganizuje po tomto termínu.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - podal informaci o Google Apps.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 35. - uskutečnili střediskový výjezd na hory. 7. 4. 2013 pořádají střediskovou akademii.
  stř. 50. - jedou na hory během jarních prázdnin. Akce je hlášena na MHMP.
  stř. 92. - chystají se na střediskový výjezd během následujícího víkendu. Mají hodně dětí, ale středisku chybí lidé ve věku roverů, který by mohli v budoucnu vést oddíly. Pořádají akci během jarních prázdnin.
  stř. 96. - hledají středisko, které by bylo ochotné sdílet klubovnu, protože o klubovnu v Taškentské pravděpodobně přijdou kvůli privatizaci. Br. Tesař navrhuje změnit formát schůzí ORJ.
  stř. 100. - jsou přihlášeni čtyři vedoucí na ČK Double.
 7. [Různé] - Do konce ledna měly být podány žádosti o příspěvek na zahraniční akce. Zatím byly podány dvě žádosti o příspěvek na Intercamp a neúplná žádost na jamboree v Maďarsku. ORJ žádosti schvaluje, žádá o doplnění informací o jamboree v Maďarsku kvůli přidělení příspěvku.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 7. 3. 2013 od 19.00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Jmenovat členy komise pro přípravu obvodního setkání a Svojsíkova závodu. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 30. 11. 2012.
 2. Zajistit provedení revize hospodaření rušeného 62. střediska. Termín 15. 1. 2013. Zodpovídá br. Adámek.
 3. Vyplnit hospodářský výkaz. Termín 15. 4. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek a předseda ORJ.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

130207.pdf (35,9 kB)

 

Zpět
TOPlist