Zápis ze schůze ORJ, konané 7.4.2011

11.04.2011 23:39
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 7. 4. 2011


Prítomni: Adámek–Rumpál (77., predseda, VS), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Kurz–Shorty (92., clen),
Tichá–Hrošík(35. ORK), Pechoušek (35., VS) Batelka (62., VS), Bican (77., VS), Kuberová (92., VS), Kvízová–Honzina (93.,
ZVS), Matoušek–Akela (35.)
Omluveni: Vána–Iron (35., VS), Halíková (50., VS),
Neprítomni: Herna–Dlouhán (35., zpr. OS), Vlcek (20., VS), Tesar–Lišák (96., VS),
Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolu
4) Zprávy predsedy
5) Zprávy zpravodaju
6) Zprávy ze stredisek
7) Ruzné
1. [Zahájení] Schuzi zahájil a vedl br. Adámek. Pocet prítomných je 10, z toho 8 s právem hlasovat z 13, ORJ je
usnášeníschopná.
2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez pripomínek.
3. [Kontrola úkolu] – Zprávy z revizní komise neodevzdalo 92. str. 96. str. nemá funkcní revizní komisi. Ostatní
strediska mají revizní zprávy v porádku. 96. stredisko podá vysvetlení, proc nemá funkcní RK. – 35. a 96. str. ješte
nemají ve Skautisu zadané hospodárský výkazy. – Ostatní úkoly trvají.
4. [Zprávy predsedy] – Magistrátní komise, která rozhoduje o rozdelení grantu, se ješte nesešla.
– Dotace MŠMT budou letos ve stejné výši jako v lonském roce.
– Pokud bude mít nekteré stredisko zájem zúcastnit se akce Vyrust mezi stromy, tak stanovište na Skalce je ješte
k disposici.
– Organizátori pražského kola Svojsíkova závodu požadují od každé ORJ dva rozhodcí. Pražské kolo se koná 3.-5.
6. 2011 v Mesícním údolí.
– Hlášenky táboru je potreba odevzdat br. Adámkovi do 6. 6. 2011.
– PRK žádá o predložení revizních zpráv za roky 2007-2008.
– ORJ jmenovala ses. Bartošovou-Kobyhu velitelkou Svojsíkova závodu.
5. [Zprávy zpravodaju]
Kurz – pocet clenu družin pro Svojsíkuv závod byl stanoven na 4-8 clenu. Zúcastnit se mohou clenové narozeni v
roce 1996 a mladší. Zahájení závodu bude v Praze (nekde v Praze 10) v 17 hod. Ukoncení závodu bude v sobotu
vecer. Povinná výbava družiny bude zaslána príští týden.
6. [Zprávy ze stredisek]
str. 35. – uskutecnili cištení Botice.
str. 92. – stredisko se zúcastní Intercampu v Belgii a mají ješte nekolik volných míst v autobuse. Intercamp se
uskutecní 8.-13. 6. 2011
str. 93. – O klubovnu v Brechtove mají zájem.
str. 100. – Jan Homolka-Brouk ukoncil vudcovská kurs Ružový boubel, složil slib a dostal odznak, ale nedostal
dekret. Situace mu nebyla dostatecne objasnena.
7. [Ruzné] – Príští schuze ORJ se uskutecní 5. 5. 2011 od 1900 hod. v klubovne v Brechtove 828, v Praze 11.
Zapsal: Mašín
Úkoly:
1. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Vána, P. Konecný, Docekal. Trvá.
2. Do 31. 3. 2011 odevzdají vedoucí stredisek zprávy strediskových revizních komisí za rok 2008, 2009 a 2010. Zodpo-
vídají vedoucí stredisek. Trvá.
3. Pripravit plán akcí na rok 2011. Zodpovídá br. Kurz, Vána. Termín 31. 3. 2011. Trvá.
4. Zadat do Skautisu hospodárské výkaz. Zodpovídají vedoucí stredisek. Termín 15. 4. 2011. Trvá.
5. Odeslat prihlášky na obvodní setkání. Zodpovídají vedoucí stredisek. Termín 20. 3. 2011. Trvá.
6. Odevzdat hlášenky táboru. Termín 6. 6. 2011. Zodpovídají vedoucí stredisek.
7. Predložit PRK revizní zprávy. Zodpovídá ORK.
Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

110407.pdf (32,4 kB)

 

Zpět
TOPlist