Zápis ze schůze ORJ konané 8.10.2015

29.10.2015 23:46

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 8. 10. 2015

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Matoušek–Akela (35., ZOS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS),

Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS),

Nepřítomni: Váňa–Iron (35., místopředseda), Vlček (20., VS), Batelka (62., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 7, z 7 toho s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Br. Adámek zkontroloval, že se v klubovně ORJ nenachází účetnictví rušeného 62. střediska. Úkol trvá.
– Br. Váňa dostal málo fotek z táborů, prosí o zaslání od středisek, která ještě fotky nezaslala. Umístění na web má smysl nyní, nikoliv před Vánoci.
– Žádosti o granty byly odevzdány.
– Rozpočítání dotace MŠMT bude řešeno na této schůzi.
– Úkol doplnění skutečností táborů trvá.
– Úkol sestavení týmu pro obvodní setkání trvá.

4. [Zprávy předsedy]
– 21. 10. 2105 se od 18.15 se ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí uskuteční výchovný seminář na téma využití oddílových rádců a členů roverského věku v činnosti oddílu. Účastnický poplatek je 50,- Kč.
– 26. 11. 2015 se uskuteční akce Perplex v Ponrepu od 19.30 hod.
– Termín pro podání žádosti o příspěvek na rádcovské vzdělávání je 15. 10. 2015.
– Ústředí stanovilo výši členského příspěvku (s časopisem) ve 240,- Kč, PRJ ve výši 75,- Kč.
– Do konce března 2016 by se měl uskutečnit okresní sněm OS, který zvolí delegáty na pražský sněm OS.
– Hlídky z Prahy 6 se umístily chlapecká na druhém a dívčí na třetím místě v celostátním kole Svojsíkova závodu.
– 10. 12. 2015 se uskuteční pražské poděkování.
– ORJ se shodla na rozdělení dotace MŠMT. Tabulka rozdělení bude rozeslána e-mailem.
– Br. Adámek vyzval střediska, k předložení požadavků na podporu zahraničních akcí z rozpočtu ORJ.
– ORJ schválila členský příspěvek na rok 2016 ve výši 50,- Kč. 6 pro, 1 se zdržel. Celková výše příspěvku pro nadřízené složky je tedy 365,- Kč.
– Vyúčtování obvodního rádcovského kurzu bylo odevzdáno na PRJ. Je potřeba ohlídat, aby ORJ obdržela přidělené finanční prostředky.
– Je potřeba sestavit tým pro přípravu obvodního setkání. Proběhla diskuse o místě konání setkání. V úvahu připadá Měsíční údolí, byla zmíněna i základna Prknovka, ale nevíme, zda ještě funguje.

5. [Zprávy zpravodajů]
Tajemník – připomíná, že je potřeba začít pracovat na vyúčtování grantů MHMP a dotací MŠMT.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 100. – Tábor pořádá tábor o podzimních prázdninách.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 12. 11. 2015 od 18:00 hod. v klubovně v Přípotoční 19 v Praze 10.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka. Trvá.
2. Vyplnit skutečnost táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 11. 2015.
3. Poslat za každý tábor 3-5 fotografií br. Váňovi. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 30. 9. 2015.
4. Sestavit tým pro přípravu obvodního setkání. Zodpovídá celá ORJ. Termín 30. 11. 2015.
5. Rozeslat tabulku z rozpočítáním dotace MŠMT. Termín 15. 10. 2015. Zodpovídá br. Adámek.
6. Předložit požadavky na podporu účasti na zahraničních akcích z rozpočtu ORJ. Termín 12. 11. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

151008.pdf (34,7 kB)

Zpět
TOPlist