Zápis ze schůze ORJ, konané 8. 4. 2009

10.09.2009 22:14

Zápis

ze schůze ORJ Praha 10
konané 8. 4. 2009

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Váňa-Iron (35., VS), Trojánek-Tee-pee (92.), Vlček (20., VS), P. Konečný-Flek (92.), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS), Hřebík-Šnek (100., VS)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS) Dumek (50.), Batelka (62., VS)

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.) J. Konečný-Íáček (92.)

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z toho 10 s právem hlasovat ze 15, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Provedení inventury majetku ORJ - inventura pokladny je hotova, inventura majetku provedena ještě není.
  - Připravit žádost o dotaci PRJ na obvodní setkání. Splněno.
  - Zpracovat zpětnou vazbu na Famous. Splněno.
  - Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - Uskuteční se seminář Základy psychohygieny.
  - Na 27. 5. 2009 se připravuje seminář ve spolupráci s ekoodborem.
  - Zpracovává se návrh vyznamenání i pro organisační činovníky. ORJ Praha 10 se domnívá, že vyznamenání není potřeba, stačí ocenění v rámci středisek.
  - Byl podán návrh na přípravu balíčku pro prvňáčky pro potřeby náborů. Všechna střediska ORJ Praha 10 mají o balíček zájem.
  - ORJ Praha 1 má v současné době pouze jedno středisko, ORJ Praha 3 je na tom obdobně. Br. Adámek se ptá v obecné rovině, zda má smysl v rámci PRJ vyvíjet tlak na slučování ORJ. ORJ Praha 10 si myslí, že ano.
  - Na projekty dotované PRJ bylo zatím vyčerpáno málo prostředků, je to šance pro střediska získat prostředky na financování jejich akcí.
  - ORJ Benešov požádala, zda by se jejich tři hlídky mohli zúčastnit obvodního kola Svojsíkova závodu Prahy 10. Hodnocení hlídek bude provedeno pro oba okresy samostatně. Na oplátku nabízejí pomoc při organisaci závodu a obvodního setkání. ORJ Praha 10 souhlasí a pověřuje br. Adámka k podepsání smlouvy o spolupráci.
  - Br. Adámek zjišťuje, zda by střediska měla zájem o stáže na táborech. Případná výměna se dohodne na příští schůzi ORJ.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - informoval o stavu zpracování registrace. Chybí registrace od 35. a 92. střediska. Hospodářský výkaz 62. stř. nelze importovat, je potřeba jej přepsat ručně do excelovského formuláře a exportovat nebo přepsat rovnou do registrační databáze. V registraci 50. stř. chybí data z minulých let.
  - U 77., 93. a 96. stř. je problém s importem způsobený pravděpodobně chybou v programu. 35., 50., 62. a 92. střediska doplní chybějící data co nejdříve, 77. a 96. stř. zašlou databázový soubor s příponou FDB. Termín odevzdání registrace je již 13. 4. 2009.
  - ORJ si poukazuje na špatný stav zaslaných registračních dat a programu a chyby v programu.
  - Je potřeba se připravit na odevzdání hlášenek letních táborů, informace by měly být k disposici v blízké době.
  Zpravodaj OS - rozdal kmenové noviny.
  Br. Váňa - informoval o zpětné vazbě na Famous.
  - Svojsíkův závod začne některými souvisejícími akcemi již v pátek večer. Hlídky budou hodnoceny za činnost během celého víkendu. Samotný závod začne v sobotu v 8 hod. ráno. Součástí závodu bude i vaření, je tedy potřeba, aby hlídky měly s sebou vařič. Hlídky budou zpracovávat presentaci o své činnosti na setkání.
  Br. Trojánek - po velikonocích bude spuštěn web věnovaný obvodnímu setkání.
  - 23. 4. 2009 od 1700 hod.se uskuteční v Práčské ulici v klubovně 92. stř. setkání roverů, kteří se účastní přípravy obvodního setkání.
  - Ses. Myška-Myšková pořádá obvodní kolo experimentálního závodu vlčat a světlušek. Shání lidi na pomoc s organisací.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - chystají střediskovou akci během velikonoc. Chystají se na stěhování klubovny.
  - V Milíčovském lese je volný srub, který nabízí obvodní úřad Prahy 11 k disposici.
  stř. 35. - uskutečnili akce čištění Botiče a setkání s rodiči dětí ze střediska.
  - Středisko bude rozdávat stavební materiál pro potřeby skautských středisek. Nabízejí za odvoz.
  stř. 50. - Pořádají akci během velikonočních svátků.
  stř. 92. - provedli inventuru majetku.
  stř. 93. - na akci Stín smrti je ukončeno přihlašování.
  stř. 96. - varují před člověkem jménem Petr Valach, který obtěžuje středisko prostřednictvím e-mailu a webu.
 7. [Různé] - Br. Adámek chce do klubovny ORJ přestěhovat skříně. Shání pomoc na stěhování.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 5. 2009 od 19 00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Vyjádření k revizním zprávám za Skautex. Odpovídá br. P. Konečný. Termín - květnová schůze ORJ. Trvá.
 4. Hospodaření ORJ za rok 2007. Br. P. Konečný. Trvá
 5. Do konce června ORJ odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 6. Příprava a odevzdání registrace. Termín 20. 3. 2009. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 7. Připravit dotační vyhlášku pro rozdělení dotací v rámci ORJ. Zodpovídá br. Adámek. Termín březnová schůze ORJ. Trvá.
 8. Dohodnout stáže na táborech.
 9. Dokončit registraci.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

Zpět
TOPlist