Zápis ze schůze ORJ, konané 8. 9. 2011

11.09.2011 20:25
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 8. 9. 2011

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz-Shorty (92., člen), Vlček (20., VS), Pechoušek (35., VS) Dumek (50., ZVS), Batelka (62., VS), Kuberová (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS) (závěrečná část schůze)

Omluveni: Váňa-Iron (35., místopředseda)

Nepřítomni: Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Bican (77., VS)

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z 10 toho s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] - Br. Váňa si stěžuje, že zápis byl příliš stručný.
  - Akce pro R&R s uskuteční o prodlouženém víkendu 17.-20. 11. 2011.
  - Jinak byl zápis schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Inventarizace byla provedena, ale doposud nebyla vypracována zpráva. 96. stř. zprávu RK odevzdalo.
 4. [Zprávy předsedy] - Na žádosti o granty MHMP jsou nové formuláře. PRJ je však upraví a umístí na web PRJ. V žádostech došlo ke některým změnám. Projekt č. 1 je pouze na klubovny, stačí pouze nájemní smlouva. V projektu č. 2 se očekává vyúčtování do 30. 9. 2012. V projektu č. 3 se bude muset dokladovat, že akce byla pro více jak 50 účastníků. Projekt č. 5 je nový, určený na víkendové akce pouze pro účastníky z Prahy. Granty nepodepisují vedoucí středisek, ale PRJ. Žádosti se odevzdávají ve dvou kopiích s jednou přílohou. Uzávěrka je do 9. 11. 2011, termín pro odevzdání na PRJ je 17. 10. 2011. Termín pro odevzdání na ORJ Praha 10 je na říjnové schůzi ORJ. 14. 9. 2011 se od 18$^{30}$ hod. uskuteční seminář o grantech v ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad.
  - Přehled táborů je potřeba odevzdat do 14. 9. 2011 br. Adámkovi na stejných formulářích jako vloni (rekapitulace pro PRJ). Později se ještě bude vyplňovat hlášení ve SkautIS.
  - Do 21. 9. 2011 je potřeba odevzdat přihlášky na Závod přes tři jezy.
  - 21. 4. 2012 se uskuteční skautský den Prahy 8 na Invalidovně.
  - Připravuje se plakátovací náborová akce. Plakáty by se měly vyvěšovat tento týden. Roveři z Prahy 10 roznesli kešky v rámci akce.
  - Junák má k disposici určité množství průkazu Euro26. Informace jsou na Křižovatce, karty na ústředí.
  - Byl zprovozněn nový web pro veřejnost https://verejnost.skaut.cz. Po technických problémech web funguje bez problémů.
  - ORJ souhlasí s tím, aby na cestovní příkazy byla proplácena amortizace ve výši 3,- Kč u aut mladších 10 let.
  - Od 1. 9. 2011 funguje skautská telefonní síť.
  - Bude potřeba stanovit termín obvodního setkání, zatím ale není stanoven organizátor akce.
  - Br. Váňa a Adámek provedli návštěvu táborů ORJ. Na mnoha táborech nebyly dodrženy podmínky hygienické vyhlášky. Příjemně překvapil tábor 62. stř.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - Je potřeba se připravit na vyúčtování dotací. Částka dotace MŠMT by měla být známa do konce září. Vyúčtování bude potřeba provést do konce listopadu.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - Tábor proběhl bez problémů, žádná kontrola neproběhla. Dostěhovávají klubovnu.
  stř. 35. - tábory proběhly bez problémů. Přijela kontrola z ústředí.
  - Našli nový sklad a vypověděli klubovnu ve Strašnicích.
  stř. 50. - tábor byl zkontrolován mnoha kontrolami - OHES, magistrát a další. Tábor byl postižen přívalovými dešti.
  stř. 62. - stř. středisková rada rozhodla o ukončení činnosti střediska.
  stř. 77. - Tábor byl zkontrolován magistrátem. Na táboře se natáčel televizní dokument.
  stř. 92. - Tábory proběhly bez problémů. Ve Šluknově se uskutečnil společný tábor se skauty z České Lípy. Na Nově byl 6. 7. 2011 odvysílán vstup k náborům, kterého se zúčastnila ses Kuberová společně s jednou světluškou.
  - Členové střediska se zúčastnili se Jamboree. Doporučují Home hospitality - ubytování ve skautských rodinách. Připravují promítání fotografií z Jamboree.
  stř. 93. - Tábory proběhly bez problémů. Na konci září připravují střediskový sraz. 26. 11. 2011 Krhnaj - flórbalový turnaj.
  stř. 96. - Tábory proběhly bez komplikací. Zatím neúspěšně reklamují doplatek na klubovnu ve výši 20000,- Kč,.
  - Zakládají transparentní účet u GE Money Bank, odcházejí od České spořitelny.
  - Informace o akci pro R&R budou zaslány do konce září.
  Dva členové střediska se zúčastnily Jamboree.
  stř. 100. - Tábory proběhly bez problémů. Připravují stř. sraz. na nadcházející víkend.
 7. [Různé] - Klubovna v Brechtově ulici na Jižním městě bude využívána 93. a 92. střediskem. O pravidlech společného užívání se dohodnou. Klubovna bude nadále vedena jako obvodní.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 10. 2011 od 19.00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Dokončení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011. Trvá.
 2. Odevzdat konečný přehled táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 14. 9. .2011.
 3. Odevzdat žádosti o granty MHMP na rok 2012. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 6. 10.2011.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 

110908.pdf (37,2 kB)

Zpět
TOPlist