Zápis ze schůze ORJ konané 9.10.2014

26.01.2015 22:27
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 9. 10. 2014

 

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Matoušek-Akela (35., ZOS), Pechoušek-Napoleon (35., VS), Kurz-Shorty (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS)

Omluveni: Váňa-Iron (35., místopředseda), Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS)

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Bican-Kvang (77., VS), Tesař-Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení]
  Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 6, z 6 toho s právem hlasovat z 13, ORJ není usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu]
  - Počet přítomných byl 11, z toho 8 s právem hlasovat. V úkolech chybí úkol vypracovat žádost o graqnt na klubovnu v Brechtoě. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů]
  - Žádost o grant na obvodní setkání ORJ nepodala, protože by se kryl s granty středisek..
  - Žádosti o granty MHMP střediska odevzdala.
  - Skutečnosti táborů byly vyplněny.
  - Fotografie na obvodní web zaslala pouze část středisek.
  - Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy]
  - Je potřeba, aby z obvodního setkání byly náklady na ubytování řádně přeúčtovány střediskům, aby je mohla uplatnit na dotace.
  - Výchovný tým připravuje semináře k výchovným tématům. První seminář začne v listopadu a budou pokračovat v přibližně třítýdenním cyklu. Tým výchovných zpravodajů Žádá o zaslání návrhu témat seminářů. Některá témata už byla navržena.
  - PRJ připravila návrh rozdělení dotací MŠMT. Pro rozdělení použila stejná kriteria jako ústředí. ORJ se shodla, že dotaci rozdělí podle stejných kriterií.
  - Do 15. 10. 2014 je potřeba uzavřít tábory.
  - Do 27. 11. 2014 je potřeba odevzdat vyúčtování dotací MŠMT.
  - 5. 11. 2014 se uskuteční seminář k vyúčtování dotací MŠMT ve stejném místě jako byl seminář k dotacím MHMP.
  - 24. 1. 2015 se uskuteční Zimní přechod Brd.
  - PRJ plánuje návštěvy okresů.
  - Byl schválen příspěvek pro účastníky Jamboree ve výši 50 000,- Kč.
  - Akce Betlémské světlo se uskuteční 20. 12. 2014. Opět bude po Praze jezdit tramvaj.
  - Br. Pechoušek předal br. Adámkovi pozvánky na Poděkování.
  - Ústředí i Pražská rada zvýšily příspěvky o 5,- Kč, celkem tedy o 10,- Kč. ORJ rozhodne o výši příspěvků na příští schůzi.
  - Příští schůze ORJ se zúčastní pražský zpravodaj pro rovery.
  - Obvodní setkání připravuje 96. středisko. Diskutuje se o místě. ORJ žádá 96. stř. o předložení projektu obvodního setkání, aby mohl být projednán obvodní radou.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Br. Pechoušek - informoval o přípravné schůze k rádcovskému kursu. Odhadovaný počet účastníků je přes třicet. Měl by být zaměřen na začínající rádce. Začne 11. 1. 2015, bude následovat víkend 16.-18. 1. 2015 a 13.-15. 2. 2015. Byla zastoupena téměř všechna střediska. Další schůzka se uskuteční 22. 10. 2014 v klubovně u Hranic 11 od 20.30 hod.
  Tajemník - Akce Postavme školu v Africe se zúčastní 77. a 100. středisko. Akce se uskuteční v týdnu 21.-24. 10. 2014. Za ORJ Praha 10 akci organizuje ses. Miška Eliška Petáková.
 6. [Zprávy ze středisek]
  Stř. 35. - - Uspořádali střediskový sraz.
  - Žádají o příspěvek na Mikulášské putování. ORJ není usnášeníschopná, hlasování proběhne elektronicky.
  Stř. 92. - Uvažují o přípravě tématického večera pro rovery. Na příští schůzi ORJ předloží projekt.
  - Na příští týden připravují střediskový sraz.
  Stř. 93. - Středisko žádá o proplacení kotle na Stín smrti ve výši 1525,- Kč. Příspěvek byl již dříve schválen. Doklad bude předložen hospodářce.
  - Stín smrti se uskuteční 22.-24. 5. 2015.
  Stř. 100. - Středisko uspořádalo střediskový sraz spojený s brigádou na střediskové louce v Dubu u Vlašimi.
  - Čtyři činovníci složili čekatelskou zkoušku.
 7. [Různé]
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 11. 2014 od 19.00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011-2013. Termín 30. 6. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
 3. Odevzdat vyúčtování dotací MŠMT. Termín 27. 11. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.
 4. Předložit projekt obvodního setkání. Termín 6. 11. 2014. Zodpovídá vedoucí 96. střediska.
 5. Rozdělit dotaci MŠMT střediskům. Termín 31. 10. 2014. Zodpovídá br. Adámek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

141009.pdf (35,7 kB)

 

Zpět
TOPlist