Zápis ze schůze ORJ, konané 9.6.2011

18.06.2011 20:45
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 9. 6. 2011

 

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Váňa-Iron (35., místopředseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz-Shorty (92., člen), Tichá-Hrošík (92. ORK), Pechoušek (35., VS), Batelka (62., VS), Bican (77., VS), Kuberová (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS), Matoušek-Akela (35.), Vodáček (96.)
Nepřítomni: Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Vlček (20., VS), Halíková (50., VS),

Program:
1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 13, z toho 10 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
- Úkol 1) bude dořešen příští týden, úkol 2) správa je připravena a bude odeslána ORK. Ostatní úkoly jsou splněny.

4. [Zprávy předsedy]
- Magistrátní hlášenky byly zaslány na PRJ. Byly problémy se jmény souborů. Elektronické hlášenky ve SkautIS je potřeba kromě schválení ještě          předat tlačítkem na ORJ. Po zaslání peněz na účet ORJ bude 90 % částky zasláno střediskům.
- Smlouva na dotace MHMP je již připravena ale ještě není podepsána. Peníze budou rozeslány po dořešení. Br. Adámek rozdal střediskům kopie smluv a vedoucí je podepsali. Ve smlouvách jsou uvedeny termíny vyúčtování, které je potřeba dodržet.
- Změny v táborech je potřeba nahlásit na magistrát, zejména změny místa nebo data.
- V případě krizové situace je potřeba kontaktovat ústředí podle návodu na krizovém lístečku zaslaném střediskům, návod je i na Skautské        křižovatce.
- Na 7. 9. 2011 je plánován seminář ke grantům.
- Br. Adámek rozdal pozvánky na různé akce.
- Na webu ústředí jsou připravené stránky věnované náborům s materiály pro potřeby náborů https://skaut.cz/poklady.
- Br. Adámek a Váňa chtějí navštívit některé tábory, cestovné bude hrazeno z prostředků ORJ.
- Na podzim by mohlo proběhnout promítání fotek z táborů.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Kurz - z průzkumu mezi středisky vyplynulo, že by byl zájem o rádcovský kurs a akci pro R&R. Návrh termínů na rádcovský kurs je 22.-23. 10.2011, 26.-27. 11. 2011 a 21.-22. 1. 2012. Akce pro R&R by mohla proběhnout v termínu 12.-13. 11. 2011. Je navržena drakiáda na 6. 11. 2011. Kalendář akcí bude umístěn a obvodním webu.

Br. Vodáček - informoval o proběhlém obvodním setkání. Zúčastnilo se 99 dětí a cca 50 R&R a dospělých. Proběhl Svojsíkův závod, závod pro vlčata a světlušky a závod pro R&R. Svojsíkův závod se skládal z modulů výprava, táboření a závod, několik hlídek bylo nesoutěžních. V sobotu večer byly uspořádány táborové ohně. V neděli proběhla společná hra pro všechny děti, pro dospělé v té době probíhal seminář Milana Studničky o osobním rozvoji. Hospodaření ještě není uzavřené. Akce byla podpořena PRJ částkou 9.000 Kč. Požadavek na příspěvek ORJ bude cca 7.000 Kč. Na konci akce byla provedena zpětná vazba.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35.  - Žádají o příspěvek na vůdcovský kurs pro Kristýnu Drápalovou. ORJ souhlasí.
            - Středisko opouští klubovnu v ulici Za poštou kvůli vysokému nájemnému a špatné komunikaci s majitelem. Shánějí sklad na materiál.
stř. 62.  - Mají vykradený táborový srub. Přístup k tábořišti je poničen těžařskými stroji.
            - Dva členové střediska se zúčastní Jamboree ve Švédsku.
stř. 77.  - Dostali grant 5000,- Kč od Prahy 10.
stř. 92.  - Od září by se jeden oddíl přestěhoval do klubovny v Brechtově. Klubovnu budou pravděpodobně chtít užívat v pondělí.
stř. 93.  - Uspořádali Stín smrti, zúčastnilo se asi 200 účastníků.
            - Klubovnu v Brechtově by chtěli užívat ve středu od 16 hod.
stř. 96.  - Organizují doškolovací zdravotnický kurs.
            - Budou doplácet cca 20.000 Kč na vytápění klubovny.
stř.100. - středisko nabízí vojenský stan - hangár. Zájem mají 93. a 96. stř.
            - Br. Homolka má složené vůdcovské zkoušky a slib a obdržel odznak, doposud ale neobdržel dekret. Br. Mašín situaci řešil s br. Žáčkem. Stav               není v souladu s řádem. Br. Homolka obdrží dekret dodatečně.

7. [Různé]
- Tým, který se zúčastní Jamboree ve Švédsku, nabízí k odprodeji podsady, které budou nakoupeny na akci se slevou. Zájemci se mají ozvat                 nejpozději do konce týdne.
- Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 9. 2011 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Dokončení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011.
2. Odevzdání chybějících zpráv o činnosti RK 96. střediska za rok 2008-2010. Zodpovídá vedoucí střediska, termín 9.6.2011.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 110609.pdf (36,1 kB)

Zpět
TOPlist