Zápis ze schůze ORJ konané dne 9.12.2015

12.12.2015 08:37

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 9. 12. 2015


Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Kurz–Shorty (92., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS),

Omluveni: Váňa–Iron (35., místopředseda), Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Matoušek–Akela (35., ZOS), Bican–Kvang (77., VS),

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 6, z toho 5 s právem hlasovat z 12, ORJ není usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Br Váňa upozornil na dva překlepy v zápise, jinak byl zápis schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Br. Adámek se pokusil zjistit informace ohledně pořádání okresního sněmu OS. Podrobné informace se zatím nepodařilo zjistit a úkol trvá.
– Elektronickou verzi vyúčtování dotací MŠMT odevzdala všechna střediska, papírovou verzi odevzdala střediska 10., 35., 92. a 93. Ostatní střediska odevzdají vyúčtování br. Adámkovi do 11. 12. 2015.
– Úkoly rušení 62. střediska a sestavení týmu pro pořádání obvodního setkání trvají.

4. [Zprávy předsedy]
– Br. Adámek zašle členům ORJ navrhované vyhlášky PRJ, aby se k jejich textu mohli vyjádřit před jejich přijetím.
– Praha 4 připravuje seminář o sněmech, o jejich průběhu a pořádání.
– 23. 1. 2016 se uskuteční Zimní přechod Brd. Společný sraz bude ve 1300 hod. na Kytínské louce.

5. [Zprávy zpravodajů]
Tajemník – Uskutečnila se schůzka k přípravě ZVaS. Na funkci velitele závodu byla navržena ses. Minaříková–Bodlák, na hlavního rozhodčího a stavitele trati br. Voříšek–PooH. Jako symbolický rámec byl zvolen Indiánský rok. Přípravný tým vybral kontroly a přidělil je jednotlivým střediskům. Předběžný rozpočet závodu je cca 7000,- Kč. Další schůzka i s rozhodčími pro jednotlivá stanoviště se uskuteční 15. 3. 2016, do té doby bude tým komunikovat elektronicky.
Br. Váňa zarezervoval základnu Měsíční údolí pro uspořádání obvodního setkání.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35. – Br. Pechoušek zaslal doklady k žádosti o příspěvek na VK pro br. J. Štrose–Mrňouse. Celková cena kurzu byla 3000,- Kč, žádají o proplacení částky 1500,- Kč. Vzhledem k tomu, že schůze není usnášeníschopná, proběhne hlasování elektronicky.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 1. 2016 od 19:00 hod. v klubovně v Petrohradské 19, v Praze 10. .

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka. Trvá.
2. Sestavit tým pro přípravu obvodního setkání. Zodpovídá celá ORJ. Termín 30. 11. 2015.
3. Odevzdat papírové vyúčtování dotace MŠMT. Termín 11. 12. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek.
4. Připravit informace ke sněmům OS. Termín 9. 12. 2015. Zodpovídá br. Adámek.
5. Založit registraci ORJ na rok 2016. Termín 15. 12. 2015. Zodpovídá br. Adámek.
6. Založit registrace středisek na rok 2016. Termín 31. 12. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek.
7. Br. Adámek vyhlásí elektronické hlasování o proplacení příspěvku na vzdělávaní pro Br. Štrose a o veliteli ZVaS. Zodpovídá br. Adámek. Termín 15. 12. 2015.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

151209.pdf (33691)

Zpět
TOPlist