101227 Betlémské světlo

Betlémské světlo 2010

Není to zbytečné, v době Vánoc, které oplývají mnohými, pomalu blednoucími symboly, přicházet s něčím novým?

Rozzářené oči dětí, radost starších a mnoho úsměvů, které ohřejí doufejme i letošní studené Vánoce, nám všem dokáží, že to má smysl přicházet s něčím novým.

Spojit lidi různých národností, lidi neznámé a cizí, alespoň na chvíli probudit to dobré, co je v nás ukryto – snad to není zbytečné ani podivné, neboť „To světlo ve tmě svítí a

tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)

Jak je již skautskou tradicí, i letos přivezou skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“ přátelům, známým i všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo.

V sobotu 11. 12. 2010 ve Vídni převzala delegace brněnských skautů Betlémské světlo při slavnostní ekumenické bohoslužbě a čtyři zástupci této delegace jej přivezli vlakem EC 74 Franz Schubert do naší republiky na brněnské hlavní nádraží v 18.33 hodin. Ostatní členové delegace přijeli s Betlémským světlem do Brna autobusem.

V neděli 12. 12. 2010 bylo při mši svaté v 9.00 hod. předáno skauty v katedrále na Petrově Betlémské světlo otci biskupovi.

Rozvoz Betlémského světla vlaky po republice proběhne v sobotu 18. prosince 2010. Letošní téma pro rozvoz Betlémského světla je citát z Matoušova evangelia: „Vy jste světlo světa“ (Mt 5, 14).

 

TOPlist